Hoge Raad, 03-02-2012 / 10/03034


ECLIECLI:NL:HR:2012:BU7245
Datum03-02-2012
Inhoudsindicatie(Appel)procesrecht; aan aanbod tot tegenbewijs te stellen eisen. Bewijsaanbod ten onrechte door hof als te vaag gepasseerd. Bewijsaanbod was gericht op leveren van tegenbewijs, in het kader waarvan niet reeds in eerste aanleg getuigen waren gehoord. Geen grond om op de voet van HR 12 september 2003, LJN AF7677, NJ 2005/268 en HR 19 januari 2007, LJN AZ3178, NJ 2007/575 nadere toelichting van het bewijsaanbod te verlangen. Dat in eerste aanleg geen gebruik is gemaakt van mogelijkheid om in contra-enquête tegenbewijs te leveren, doet hieraan niet af. Hoger beroep kan mede dienen tot herstel van eerdere verzuimen (vgl. HR 27 mei 2011, LJN BP9991, NJ 2011/512).
Recht.nl artikelAanbod tot tegenbewijs in hoger beroep ten onrechte gepasseerd (10-02-2012)
Een bewijsaanbod tot tegenbewijs hoeft in beginsel niet te worden gespecificeerd. Dat is anders wanneer in eerste aanleg in het kader van tegenbewijs al getuigen zijn gehoord en het bewijsaanbod in hoger beroep strekt tot aanvullend tegenbewijs. In dit geval heeft eiser tot cassatie in eerste aanleg nog geen getuigen later horen. Het hof heeft daarom ten onrechte de eis gesteld dat zijn bewijsaanbod tot tegenbewijs nader zou worden toegelicht.
> Aanbod tot tegenbewijs in hoger beroep ten onrechte gepasseerd (Karlijn Teuben, Cassatieblog.nl)
> Geen specificatie van aanbod tegenbewijs (Rosemarie Franken, Wieringa Advocaten)
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-02-2012, 10/03034
NJB 2012, 410
Tegenbewijs. Bewijsaanbod. Het hof laat appellant niet toe om overeenkomstig zijn aanbod alsnog tegenbewijs te leveren.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-02-2012, 10/03034
RvdW 2012, 252
Tegenbewijs; aanbod getuigenbewijs in hoger beroep; aan zodanig bewijsaanbod te stellen eisen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-02-2012, 10/03034
NJ 2012/96
Tegenbewijs; aanbod getuigenbewijs in hoger beroep; aan zodanig bewijsaanbod te stellen eisen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-02-2012, 10/03034 (met noot)
Janssen
«JIN» 2012/61
Bewijsaanbod. Aanbod tot het tegenbewijs. Eisen tegenbewijs.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-02-2012, 10/03034
TvPP 2012, p. 78
In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat het bewijsaanbod dat eiser tot cassatie (hierna: 'eiser) in een hoger beroep heeft gedaan, gericht was op het leveren van tegenbewijs.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-02-2012, 10/03034 (met noot)
H.W.B. thoe Schwartzenberg
«JBPr» 2012/38
(Appel)procesrecht. Aan aanbod tot tegenbewijs te stellen eisen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ3178 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP9991 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7677 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU7245
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1058 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:238 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1189
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:7
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3942
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU7245
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:5324
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:576
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:383
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:238
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:633
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2430
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:594
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:363
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1144
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA0092
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX9027
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3148
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5917
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9217
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3815
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5176
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5091
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2211
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ7124