Hoge Raad, 07-12-2012 / 10/02532


ECLIECLI:NL:HR:2012:BU8847
Datum07-12-2012
InhoudsindicatieOmzetbelasting; art. 13, B, aanhef en letter b, Zesde richtlijn; art. 11, lid 1, letter b, en art. 15, leden 1, 4 en 6, Wet op de omzetbelasting 1968; art. 12, lid 3, en art. 13, lid 4, Uitvoeringsbesch. OB; de tienpercentsregel van art. 13, lid 4, Uitv.besch. OB is niet van toepassing bij de herrekening van art. 12, lid 3, Uitv.besch. OB; de terbeschikkingstelling van een theaterzaal met daarbij behorende ruimten en dienstverlening vormt in economische zin één, niet te splitsen dienst. Deze dienst betreft niet de verhuur van een onroerende zaak, maar een dienst van eigen aard.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-12-2011, 10/02532 (met noot)
E.H.A.M. Thijssen
NTFR 2012/325
A-G Van Hilten gaat in op 10%-regel bij herrekening.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-12-2011, CPG 10/02532
V-N 2012/16.21
Conclusie over tienprocentsregel bij herrekening van omzetbelasting.
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-12-2012, 10/02532
V-N 2013/2.23
Ter beschikking stellen van ruimtes voor toonkunst is geen verhuur van onroerende zaak
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-12-2012, 10/02532 (met noot)
A. Vroon
NTFR 2013/136
Door gemeente verrichte dienst inzake een kunstencentrum vormt één niet-vrijgestelde prestatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-12-2012, 10/02532
FP Select 2013/001
Verhuur van theaterruimte was niet vrijgesteld van BTW
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-12-2012, 10/02532 (met noot)
B.G. van Zadelhof
BNB 2013/46c
Ter beschikking stelling theaterzaal met in samenhang daarmee verrichte prestaties geen verhuur; 10%-regeling bij herziening geldt niet bij herrekening.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU8847 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BM5004
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3037 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:980 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:479 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU8847 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BM5004
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:634
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:4216
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:15029
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:15028
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:8665
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5102