Hoge Raad, 02-03-2012 / 11/01725


ECLIECLI:NL:HR:2012:BU9898
Datum02-03-2012
InhoudsindicatieWijziging partneralimentatie met terugwerkende kracht; afstand gedaan van recht op terugvordering van alimentatie die achteraf teveel is betaald? Verschil tussen inhoud proces-verbaal zitting en uitspraak. Rechter in het algemeen niet gebonden aan inhoud proces-verbaal; toch motiveringsgebrek omdat de uitspraak stoelt op een voorval ter zitting waarvan het proces-verbaal geen bevestiging inhoudt maar veeleer het tegendeel (vgl. HR 16 april 2004, LJN AO1941, NJ 2004/425). Als gevolg daarvan ook onbegrijpelijkheid van vastgestelde ingangsdatum voor de wijziging.
Recht.nl artikelDiscrepantie tussen uitspraak en inhoud proces-verbaal kan leiden tot motiveringsgebrek (09-03-2012)
De rechter is in het algemeen bij de vaststelling in zijn uitspraak van het ter zitting verhandelde niet gebonden aan de inhoud van een proces-verbaal van de mondelinge behandeling. Een verschil tussen de inhoud van het proces-verbaal en de overweging waarop de uitspraak steunt, maakt die uitspraak dus niet zonder meer onbegrijpelijk. Van een motiveringsgebrek kan echter wel sprake zijn wanneer de rechter zijn uitspraak baseert op een voorval ter zitting waarvan het proces-verbaal geen bevestiging inhoudt, maar veeleer een vermelding bevat die op het tegendeel daarvan duidt.
> Discrepantie tussen uitspraak en inhoud proces-verbaal kan leiden tot motiveringsgebrek (Annike Dwars, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-03-2012, 11/01725
NJB 2012, 657
Partneralimentatie. De rechtbank wijzigt alimentatie met ingang van 1 augustus 2009. Het hof bekrachtigt de beschikking onder meer op de grond dat de man ter zitting heeft verklaard dat hij te veel betaalde alimentatie niet zal terugvorderen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-03-2012, 11/01725
RvdW 2012, 371
Alimentatie gewezen echtgenoten; wijziging alimentatie met terugwerkende kracht; ingrijpende gevolgen; vereiste behoedzaamheid rechter; motiveringseisen. Verhandelde ter terechtzitting: verschil tussen proces-verbaal en uitspraak; toetsing in cassatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-03-2012, 11/01725
NJ 2012/157
Alimentatie gewezen echtgenoten; wijziging alimentatie met terugwerkende kracht; ingrijpende gevolgen; vereiste behoedzaamheid rechter; motiveringseisen. Verhandelde ter terechtzitting: verschil tussen proces-verbaal en uitspraak; toetsing in cassatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-03-2012, 11/01725 (met noot)
P. Vlaardingerbroek
«JPF» 2012/112
Partneralimentatie. Wijziging. Terugwerkende kracht. Afstand van recht op terugvordering van achteraf teveel betaalde alimentatie. Motiveringsgesprek. Verschil inhoud proces-verbaal zitting en uitspraak.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BB9246 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO1941 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU9898 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA0356 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU9898 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:29 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1017
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:757
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:400
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:46
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ0161
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX9751
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9224
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5866
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4165