Hoge Raad, 27-04-2012 / 10/03888


ECLIECLI:NL:HR:2012:BV1301
Datum27-04-2012
InhoudsindicatieKoop. Overeenkomst tot aanschaf van standaardcomputerprogrammatuur voor niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag. Kooptitel 7.1 BW van toepassing op dit soort overeenkomsten. Verjaring ex art. 7:23 lid 2 BW van beroep op non-conformiteit? Beroep op stuiting verjaring ten onrechte als tardief gepasseerd.
Recht.nl artikelHoge Raad: software valt onder koopregeling BW (01-05-2012)
Titel 7.1 BW is van toepassing op de aanschaf van standaardsoftware – op een gegevensdrager of via een download – voor een niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag.
> De aanschaf van standaardsoftware valt onder de koopregeling van het BW (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
> Toepasselijkheid regeling koop op standaardsoftware (ITenRecht.nl)
> Software kun je kopen (Arnoud Engelfriet, IusMentis.com)
> precht van toepassing op standaard software (Theo Bosboom, Dirkzwager)
> Softwarekoper wordt beter beschermd (Paula Kemp, Banning)
Recht.nl artikelWat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties? (25-04-2013)
Het Beeldbrigade-arrest heeft duidelijk gemaakt dat de bepalingen van het wettelijk kooprecht van toepassing zijn op licentiecontracten voor standaard software. In dit artikel wordt de impact van het arrest op zakelijke contracten voor standaard software onderzocht.
> Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties? (Reinout Rinzema en Frank Melis, Ventoux)
> Zie ook: Software valt onder koopregeling BW (Recht.nl Nieuws, 01/05/2012)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-04-2012, 10/03888
NJB 2012, 1107
Een televisieproducent schaft een computerprogramma aan voor montagedoeleinden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-04-2012, 10/03888
RvdW 2012, 669
Itel 7.1 BW van toepassing op aanschaf computerprogrammatuur? non-conformiteit; verjaring ex art. 7:23 lid 2 BW?; stuiting verjaring?; passeren bewijsaanbod.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-04-2012, 10/03888
NJ 2012/293
Titel 7.1 BW van toepassing op aanschaf computerprogrammatuur? non-conformiteit; verjaring ex art. 7:23 lid 2 BW?; stuiting verjaring?; passeren bewijsaanbod.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-04-2012, 10/03888
IR 2012, p. 96
Verbintenissenrecht, download, gegevensdrager, drager, standaardsoftware, standaardcomputerprogrammatuur, koop.

(koop van standaardsoftware)
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-04-2012, 10/03888 (met noot)
B.T.M. van der Wiel
«JBPr» 2012/43
Hoger beroep. Grenzen rechtsstrijd. Goede procesorde. In beginsel strakke regel. Toelaatbare precisering bij pleidooi van eerdere stelling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-04-2012, 10/03888 (met noot)
J.W.A. Biemans
JOR 2012/313
Koopovereenkomst computerprogrammatuur is koop ex titel 7.1 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-04-2012, 10/03888 (met noot)
R.J.J. Westerdijk
Computerrecht 2012, 154
Koop. Overeenkomst tot aanschaf van standaardsoftware voor niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag. Kooptitel 7.1 BW van toepassing op dit soort overeenkomsten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-04-2012, 10/03888 (met noot)
M.Y. Schaub
TvC 2013, p. 49
- overeenkosmt aanschaf standaardcomputerprogrammatuur
- toepassing kooptitel 7.1 BW
TijdschriftartikelKan de kooptitel worden weggecontracteerd?
T.H.M. van Wechem, J.H.M. Spanjaard
Contracteren 2012-3, p. 92
In 2011 en 2012 heeft de Hoge Raad een aantal arresten gewezen waarin de koopovereenkomst een belangrijke rol wordt toegedicht. In het IJsseloevers-arrest oordeelde de Hoge Raad dat het conformiteitsleerstuk van artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zich in geval van de koop van een onderneming via een activa-passivatransactie ook uitstrekt over de goodwill, zelfs als deze goodwill niet wordt benoemd in de overeenkomst zelf. In het Levob-arrest kwalificeerde de Hoge Raad het beleggingsproduct Levob Hefboom, waarbij geld werd geleend waarmee (de economische eigendom van) aandelen werden gekocht, als een koop op afbetaling in de zin van artikel 7A:1576 lid 3 BW. In het arrest De Beeldbrigade/Hulskamp kwalificeerde de Hoge Raad de overeenkomst waarbij standaardsoftware voor onbepaalde tijd tegen betaling van een bepaald bedrag wordt aangeschaft, als koop in de zin van titel 7.1 BW. Door deze arresten zijn de koopovereenkomst en het daarin omsloten wettelijk kader dichter bij dan menig contractant wellicht denkt. Wat vooral in de praktijk van de aandelenovernames blijkt is dat de kooptitel vaak in zijn geheel wordt weggecontracteerd. Clausules als: ‘Het bepaalde in titel 7.1 BW wordt hierbij door partijen buiten toepassing verklaard’ of varianten hierop komen met een bepaalde regelmaat voor. De vraag die wij ons in deze Ad Rem stellen is of met een dergelijke verklaring ook daadwerkelijk wordt bereikt dat de bepalingen van titel 7.1 BW buiten toepassing worden gezet, waarin wij slechts ingaan op B2B-verhoudingen. Het hardcore consumentenrecht (art. 7:6 BW) laat zich immers niet ‘wegcontracteren’. Waar zitten de vraagpunten?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1301
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:281 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:749 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:421
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:522
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2154
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9833
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1379
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1086
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:480
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1669
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ2904
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY0543
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1301
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:6452