Hoge Raad, 30-03-2012 / 11/03045


ECLIECLI:NL:HR:2012:BV1749
Datum30-03-2012
InhoudsindicatieVerdeling huwelijksgoederengemeenschap. Art. 1:94 lid 3 BW; bankkrediet voor huwelijk verleend aan echtgenoot, zonder verantwoording over besteding ervan, is niet verknocht. Onbegrijpelijk oordeel over verdeling; afwijking hoofdregel art. 1:100 BW (verdeling bij helfte) in zeer uitzonderlijke omstandigheden mogelijk, HR 6 oktober 2000, LJN AA7362.
Recht.nl artikelSchuld uit voorhuwelijks bankkrediet niet zonder meer verknocht (05-04-2012)
Een schuld die is ontstaan door een bankkrediet dat aan een van de echtgenoten is verleend, kan niet op deze enkele grond worden aangemerkt als een verknochte schuld, ook niet als deze is ontstaan voor het huwelijk van partijen en als aan de andere echtgenoot geen verantwoording is of wordt afgelegd van de besteding van de aldus verkregen financiële middelen.
> Schuld uit voorhuwelijks bankkrediet niet zonder meer verknocht (Edith Hurkens, Cassatieblog.nl)
> Zie ook: Valt voorhuwelijkse schuld binnen gemeenschap? (JuroFoon)
> Gemeenschap van goederen (Clasien van de Pas, Wieringa Advocaten)
> HR 30-03-2012, nr 11/03045 (Via Juridica)
Recht.nl artikelAfwijken van de verdeling van een ontbonden gemeenschap van goederen (12-04-2013)
Een ontbonden gemeenschap van goederen dient bij helfte te worden verdeeld. Aan de in de huwelijkse voorwaarden gemaakte afspraken dient bij echtscheiding uitvoering te worden gegeven. Deze uitgangspunten lijken helder en duidelijk. Toch kunnen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid leiden tot een afwijking van voornoemde hoofdregels.
> Afwijken van de hoofdregel op grond van de beginselen van redelijkheid en billijkheid (Babs van den Anker, Banning Advocaten)
Recht.nl artikelVerknochtheid van goederen en schulden anno 2013 (26-06-2013)
Aan de hand van twee arresten van de Hoge Raad uit 2012 wordt ingegaan op artikel 1:94 lid 3 BW. Of (en zo ja: in hoeverre) de verknochtheid van een goed of schuld zich ertegen verzet om in de gemeenschap van goederen te vallen, blijkt sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Bovendien zijn er verschillende gradaties van rechtsgevolgen verbonden aan verknochtheid.
> Verknochtheid van goederen en schulden anno 2013 (Scherpinfamilierecht.nl)
> Kan geld verknocht zijn? (Scherpinfamilierecht.nl)
> HR 15-02-2008, nr R07/054HR (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-03-2012, 11/03045
RvdW 2012, 493
Verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Verknochte schuld in zin art. 1:94 lid 2 BW?; maatstaf. Art. 1:100 BW; verdeling bij helfte; afwijking o.g.v. redelijkheid en billijkheid?; uitzonderlijk geval?; onbegrijpelijk oordeel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-03-2012, 11/03045 (met noot)
S.F.M. Wortmann
NJ 2012/407
Verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Verknochte schuld in zin art. 1:94 lid 2 BW?; maatstaf. Art. 1:100 BW; verdeling bij helfte; afwijking o.g.v. redelijkheid en billijkheid?; uitzonderlijk geval?; onbegrijpelijk oordeel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-03-2012, 11/03045
«JPF» 2012/126
Voorhuwelijkse schulden niet verknocht. Zeer kort huwelijk. Afwijking hoofdregel verdeling bij helfte?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7362 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1749
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC0377
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY0957 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1393 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA3748 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1066 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8746 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:291 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:183
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY0957
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV1749
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:146
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1509
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1403
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:42
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:8571
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2478
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:146
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2110
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:673
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:285
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA3748
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:869
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:786
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1475
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:434
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:106
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3117
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2693
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:104
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2879
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:867
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:12783
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5489
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4155
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4147
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2795
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3925
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4539
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:225
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9095
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3415
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2184
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:1216
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7092
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:4137
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:6105