Hoge Raad, 27-01-2012 / 11/03496


ECLIECLI:NL:HR:2012:BV2020
Datum27-01-2012
InhoudsindicatieCassatieberoep tegen faillietverklaring; Wet griffierechten burgerlijke zaken; art. 282a, 427b Rv. Door verzoekster is griffierecht niet tijdig voldaan. Heffing griffierechten weliswaar beperking van recht op toegang tot rechter, maar die beperking is niet onverenigbaar met art. 6 EVRM zolang daardoor gegarandeerde recht niet in zijn kern wordt aangetast. Niet is gebleken dat verzoekster niet in staat is verschuldigde griffierecht te voldoen, eventueel door bijdrage van belanghebbenden zoals bestuurders of aandeelhouders. Hoge Raad verklaart verzoekster niet-ontvankelijk in haar beroep.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-01-2012, 11/03496
NJB 2012, 354
Griffierecht. Toegang tot de rechter. Iemand is failliet verklaard. Na een onsuccesvol appel gaat hij in cassatie. Hij betaalt het griffierecht van Ä 710 niet. Hij stelt daartoe niet in staat te zijn.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-01-2012, 11/03496
RvdW 2012, 448
Griffierecht. Niet-ontvankelijkheid cassatieberoep tegen faillietverklaring wegens niet-tijdige betaling griffierecht?; betalingsonmacht?; art. 6 EVRM; recht op toegang tot de rechter.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-01-2012, 11/03496
NJ 2012/201
Griffierecht. Niet-ontvankelijkheid cassatieberoep tegen faillietverklaring wegens niet-tijdige betaling griffierecht?; betalingsonmacht?; art. 6 EVRM; recht op toegang tot de rechter.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-01-2012, 11/03496 (met noot)
P. Smits
ęJBPrĽ 2012/37
Niet-tijdige voldoening griffierecht. Toegang tot de rechter.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ3883 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BR3283 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV2020
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2014:24 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2014:16 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:643 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BR3283 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV2020
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1229
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:173
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA0721
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW8708
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW8708
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1188
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:5028
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:944
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2015:66
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5483
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5108
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:3351
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BY6150