Hoge Raad, 27-03-2012 / 11/02914


ECLIECLI:NL:HR:2012:BV8288
Datum27-03-2012
InhoudsindicatieArt. 1.4 Awbi en raadplegen advocaat. De opvatting dat uit HR LJN BH3079 moet worden afgeleid dat, indien de bewoner als verdachte is aangehouden, de in art. 1.4 Awbi bedoelde toestemming pas mag worden verzocht nadat die aangehouden bewoner in de gelegenheid is gesteld een advocaat te raadplegen, is onjuist.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-03-2012, 11/02914
RvdW 2012, 516
Salduz-jurisprudentie niet van toepassing op geven toestemming binnentreden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-03-2012, 11/02914 (met noot)
T.M. Schalken
NJ 2012/440
De opvatting dat, indien de bewoner als verdachte is aangehouden, de in art. 1 lid 4 Algemene wet op het binnentreden bedoelde toestemming pas mag worden gegeven nadat de aangehouden bewoner in de gelegenheid is gesteld een advocaat te raadplegen is onjuist.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-03-2012, 11/02914
DD 2013, 15.2
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8288
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BW6148
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8288
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2972
Gerelateerd ECLI:NL:RBGRO:2012:BX2335
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BW1351
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BW5076