Hoge Raad, 14-09-2012 / 11/02494


ECLIECLI:NL:HR:2012:BV8952
Datum14-09-2012
InhoudsindicatieOmzetbelasting, proceskosten, art. 29, lid 1, Wet OB, art. 2, lid 3, Besluit proceskosten bestuursrecht; aannemer ontvangt de voor het realiseren van nieuwbouw overeengekomen vergoeding niet; hij krijgt het gebouwde in handen; daarmee is in het onderhavige geval de vergoeding niet ontvangen in de zin van art. 29; door Hof toegekende vergoeding van de integrale proceskosten blijft niet in stand, omdat deze niet begrijpelijk dan wel onvoldoende is gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-03-2012, CPG 11/02494
V-N 2012/20.24
Teruggaaf omzetbelasting bouwbedrijf na faillissement opdrachtgever. Geen vergoeding bouwtermijnen via retentierecht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-03-2012, CPG 11/02494 (met noot)
E.H.A.M. Thijssen
NTFR 2012/1028
Aannemer heeft recht op teruggaaf omzetbelasting in verband met onbetaald gebleven bouwtermijnen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-03-2012, CPG 11/02494
Geen schuldvervanging bij overname erfpacht contract.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-09-2012, 11/02494
NJB 2012, 1910
Bijzondere omstandigheden voor afwijking forfaitaire bedragen voor proceskostenvergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-09-2012, 11/02494 (met noot)
E.H.A.M. Thijssen
NTFR 2012/2351
Aannemer heeft recht op teruggaaf omzetbelasting in verband met onbetaald gebleven bouwtermijnen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-09-2012, 11/02494
V-N 2012/50.16
Teruggaaf omzetbelasting bouwer i.v.m. niet-betaling na faillissement opdrachtgever.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-09-2012, 11/02494
USZ 2012/288
Proceskosten. Integrale vergoeding proceskosten. Motiveringsplicht rechter welke bijzondere omstandigheden rechtvaardigen dat de proceskostenvergoeding wordt verruimd of beperkt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-09-2012, 11/02494 (met noot)
D.B. Bijl
BNB 2012/301c*
Teruggaaf omzetbelasting wegens niet-ontvangen vergoeding. Integrale proceskostenvergoeding?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ7913 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8952
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1456 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY1258 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1095
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:674
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:197
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8952
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:9775
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:743
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:5822