Hoge Raad, 17-04-2012 / 10/03655


ECLIECLI:NL:HR:2012:BV9091
Datum17-04-2012
InhoudsindicatieSalduz-verweer. De Hoge Raad herhaalt en verduidelijkt de toepasselijke overweging uit HR LJN BH3079. Het verzuim dat een aangehouden verdachte niet of niet binnen redelijke grenzen de gelegenheid is geboden om voorafgaand aan het eerste politieverhoor een advocaat te raadplegen, dient - behoudens de twee in HR LJN BH3079 genoemde uitzonderingen - zonder meer tot bewijsuitsluiting te leiden. Het Hof heeft dit miskend.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-04-2012, 10/03655
RvdW 2012, 643
Salduz-problematiek. Geen relativering bewijsuitsluiting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9091
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9091