Hoge Raad, 08-06-2012 / 11/00723


ECLIECLI:NL:HR:2012:BV9539
Datum08-06-2012
InhoudsindicatieBeŽindiging affectieve relatie zonder samenlevingscontract. Draagplicht vrouw met betrekking tot hypotheekrente en premies levensverzekering. Beoordelingsmaatstaf; Haviltex (vgl. HR 2 september 2011, LJN BQ3876, NJ 2012/75). Stilzwijgende afspraken, feitelijk gegroeide taakverdeling. Natuurlijke verbintenis? Maatstaf van HR 1 oktober 2004, LJN AO9558, NJ 2005/1.
Recht.nl artikelHaviltex-maatstaf en ongehuwde samenwoners zonder samenlevingscontract (11-06-2012)
Partijen hebben ongehuwd samengewoond zonder een (schriftelijk) samenlevingscontract. De vraag of en welke afspraken zij hebben gemaakt over de interne draagplicht ten aanzien van hypotheekrente en premies levensverzekering moet worden beantwoord aan de hand van de Haviltex-maatstaf, aldus de Hoge Raad.
> Toepassing Haviltex-maatstaf op afspraken ongehuwde samenwoners zonder samenlevingscontract (Mirella Peletier, Cassatieblog.nl)
> Ongehuwd samenleven zonder samenlevingscontract vraagt om problemen (Scherpinnotariaat.nl)
Recht.nl artikelOngehuwd samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst: jurisprudentie (13-11-2013)
Ongeveer ťťn op de vijf paren woont ongehuwd en zonder geregistreerd partnerschap samen. Niet altijd hebben deze paren een samenlevingsovereenkomst. Het verbreken van een relatie kan in zo'n geval tot problemen leiden. Een inventarisatie van recente jurisprudentie.
> Samenwonenden en rechtsgeschillen (Scherpinnotariaat.nl)
> ECLI:NL:HR:2012:BV9539 (Rechtspraak.nl)
> ECLI:NL:RBASS:2012:BW9881 (Rechtspraak.nl)
> ECLI:NL:HR:2012:BX5636 (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-06-2012, 11/00723
NJB 2012, 1422
Ongehuwd samenleven. Stilzwijgende afspraken. Feitelijk gegroeide taakverdeling. Partijen hebben een affectieve relatie gehad en jarenlang ongehuwd samengeleefd. De man heeft de woonlasten betaald in geschil is de vraag of de vrouw hieraan dient mee te betalen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-06-2012, 11/00723
NJ 2012/364
BeŽindiging affectieve relatie zonder samenlevingscontract. Vaststelling draagplicht; gemaakte afspraken tussen partijen?; Haviltex-maatstaf. Natuurlijke verbintenis?; maatstaf; motiveringsgebrek.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-06-2012, 11/00723
RvdW 2012, 826
BeŽindiging affectieve relatie zonder samenlevingscontract. Vaststelling draagplicht; gemaakte afspraken tussen partijen?; Haviltex-maatstaf. Natuurlijke verbintenis?; maatstaf; motiveringsgebrek.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-06-2012, 11/00723 (met noot)
M.M. Schouten
ęJINĽ 2012/133
Ongehuwd samenleven. Gemeenschappelijke woning. Draagplicht vrouw. Natuurlijke verbintenis.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3876 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO9558 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9539 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:973
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9539 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8746 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:472
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3319
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1444
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:627
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:425
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:347
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:973
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1144
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:2466
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:6225
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2376
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:886
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:209
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3692
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BX9167