Hoge Raad, 08-06-2012 / 11/02604


ECLIECLI:NL:HR:2012:BW3211
Datum08-06-2012
InhoudsindicatieArt. 81 RO. Uitleg vaststellingsovereenkomst over aanspraak op prioriteitsaandelen. (vervolg op HR 29 juni 2007, LJN BA 4909, NJ 2007/576 )
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-06-2012, 11/02604
RvdW 2012, 833
Uitleg vaststellingsovereenkomst over aanspraak op prioriteitsaandelen. (vervolg op HR 29 juni 2007, LJN BA 4909, NJ 2007/576 ).
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-06-2012, 11/02604
RN 2012, 86
Vaststellingsovereenkomst. Aandelenoverdracht. Kan de Homburg-groep een van de letterlijke tekst afwijkende uitleg van een door juristen uit-onderhandelde vaststellingsovereenkomst alsnog bewijzen?.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA4909 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW3211
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BP5651
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW3211
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BP5651