Hoge Raad, 13-07-2012 / 11/01389


ECLIECLI:NL:HR:2012:BW3263
Datum13-07-2012
InhoudsindicatieProcesrecht; art. 22, 162, 223, 337 lid 2 Rv. Incidentele vordering tot overlegging of afgifte van bescheiden; uitsluiting tussentijds beroep, ook voor zover gegrond op art. 843a Rv.
Recht.nl artikelTegen beslissing op vordering tot afgifte staat geen tussentijds beroep open (19-07-2012)
Na enige jaren van wisselende en verdeelde rechtspraak bij de gerechtshoven heeft de Hoge Raad de knoop doorgehakt over de vraag of de beslissing op een vordering tot afgifte van bescheiden op grond van art. 843a Rv vatbaar is voor tussentijds hoger beroep. De kernvraag hierbij is of een beslissing op een art. 843a Rv-vordering een eindvonnis of een tussenvonnis is.
> Tegen beslissing op vordering tot afgifte ex art. 843a Rv staat geen tussentijds beroep open (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2012, 11/01389
NJB 2012, 1692
Indien een op art. 843a Rv gebaseerde vordering wordt ingesteld in een lopende procedure met het oog op de instructie van de zaak en de rechter daarop beslist in een afzonderlijk vonnis, dan moet dit vonnis worden beschouwd als een tussenvonnis waarvan tussentijds appel is uitgesloten, tenzij de eerste rechter het openstelt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2012, 11/01389
RvdW 2012, 1005
Incidentele vordering tot overlegging of afgifte van stukken ex art. 843a Rv; tussentijds hoger beroep tegen vonnis in incident?; tussenvonnis of eindvonnis?
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2012, 11/01389 (met noot)
H.B. Krans
NJ 2013/287
Incidentele vordering tot overlegging of afgifte van stukken ex art. 843a Rv; tussentijds hoger beroep tegen vonnis in incident?; tussenvonnis of eindvonnis?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK1639 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8510 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW3263 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BP1556 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3648 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW3263 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BP1556 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:829
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1975
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1806
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6111
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX9024
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1457
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:490
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6411