Hoge Raad, 22-05-2012 / 11/00394


ECLIECLI:NL:HR:2012:BW6174
Datum22-05-2012
InhoudsindicatieSalduz en 'ad informandum' gevoegde feiten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-05-2012, 11/00394
NJB 2012, 1380
Het eerste middel dat inhoudt dat bij ad informandum-zaken waarbij de rechter de strafmaat mede daardoor bepaalt, de Salduz-regeling toepasselijk is, slaagt niet omdat deze klacht niet voor het eerst in cassatie kan worden opgeworpen: het zou een onderzoek van feitelijke aard vergen en daar is de Hoge Raad niet voor.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-05-2012, 11/00394
RvdW 2012, 789
Salduz en ad informandum gevoegde feiten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-05-2012, 11/00394 (met noot)
T.M. Schalken
NJ 2012/441
Salduz en ad informandum gevoegde feiten. Indien de verdachte aanwezig is ter terechtzitting moet hij het ad informandum gevoegde feit ten overstaan van de rechter erkennen alvorens het kan worden meegewogen bij de strafoplegging. Dan is niet van belang of de Salduz-voorschriften zijn nageleefd bij het verhoor door de politie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH3084 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW6174 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2010:BN1717
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW6174 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2010:BN1717