Hoge Raad, 12-06-2012 / 11/01351 J


ECLIECLI:NL:HR:2012:BW7953
Datum12-06-2012
InhoudsindicatieSalduz-verweer. Niet aangehouden jeugdige verdachte. Het oordeel van het Hof dat de regels van HR LJN BH3079 in casu niet gelden nu het Hof heeft vastgesteld dat de jeugdige verdachte vrijwillig en in het bijzijn van een vertrouwenspersoon naar het politiebureau is gegaan en niet is aangehouden, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-06-2012, 11/01351 J
RvdW 2012, 868
Niet aangehouden minderjarige verdachte; geen Salduz-situatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-06-2012, 11/01351 J (met noot)
J.M. Reijntjes
NJ 2012/464
De in HR LJN BH3079, NJ 2009/349 geformuleerde regels ten aanzien van een aangehouden jeugdige verdachte gelden niet ten aanzien van een jeugdige verdachte die vrijwillig en in het bijzijn van een vertrouwenspersoon naar het politiebureau is gegaan en niet is aangehouden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-06-2012, 11/01351 (met noot)
M.L.C.C. de Bruijn-LŁckers
ęJINĽ 2012/167
Salduz-verweer. Niet aangehouden jeugdige verdachte.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW7953
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3288 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA2555 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1590
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:682
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2015
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2146
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1556
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX9551
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW7953
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:3117