Hoge Raad, 05-10-2012 / 11/02231


ECLIECLI:NL:HR:2012:BW9230
Datum05-10-2012
InhoudsindicatieOnrechtmatige televisieuitzending. Botsing recht op vrijheid van meningsuiting, waaronder persvrijheid, met recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer. Maatstaf; afweging van alle terzake dienende omstandigheden. Art. 10 lid 2 EVRM; noodzakelijkheidstoets, proportionaliteitstoets; geen ambtshalve onderzoek rechter.
Recht.nl artikelPeter R. de Vries mocht gesprekken met Koos H. niet uitzenden (08-03-2011)
Het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat het aan Peter R. de Vries gegeven verbod om beelden van gesprekken met Koos H. uit te zenden in hoger beroep in stand blijft. Het hof stelde dat het recht van Koos H. op privacy het zwaarst moet wegen en dat het door de voorzieningenrechter uitgesproken verbod terecht was opgelegd.
> Peter R. de Vries mocht gesprekken met Koos H. niet uitzenden (Rechtspraak.nl)
> De litigieuze beeld- en geluidsopnamen (Boek9.nl)
> Zie ook: Kindermoordenaar probeert tv-uitzending te verbieden (Recht.nl Nieuws, 02/04/2010)
> Hoge Raad bevestigt dat beelden Koos H. niet door Peter R. de Vries mochten worden uitgezonden (Mediareport.nl)
Recht.nl artikelHoge Raad: geen ambtshalve onderzoek nodig bij weging grondrechten (08-10-2012)
Rechters die oordelen dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan de vrijheid van meningsuiting, hoeven geen ambtshalve onderzoek te doen naar mogelijk minder vergaande beperkingen van de uitingsvrijheid dan het gevraagde verbod.
> Cassatieberoep Peter R. de Vries over uitzendverbod Koos H.-tapes verworpen (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
> Hoge Raad bevestigt dat beelden Koos H. niet door Peter R. de Vries mochten worden uitgezonden (Media Report)
> Zie ook: Peter R. de Vries mocht gesprekken met Koos H. niet uitzenden (Recht.nl Nieuws, 08/03/2011)
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-10-2012, 11/02231
NJ 2012/571
Verbod van uitzending van heimelijk in TBS-kliniek gemaakte TV opnamen; maatstaf; vrijheid van meningsuiting en eerbieding persoonlijke levenssfeer; belangenafweging; art. 10 EVRM. Motiveringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-10-2012, 11/02231
RvdW 2012, 1230
Verbod van uitzending van heimelijk in TBS-kliniek gemaakte TV opnamen; maatstaf; vrijheid van meningsuiting en eerbieding persoonlijke levenssfeer; belangenafweging; art. 10 EVRM. Motiveringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-10-2012, 11/02231
NJB 2012, 2181
Persvrijheid. Persoonlijke levenssfeer. Van een in TBS-kliniek verblijvende gedetineerde worden heimelijk opnamen gemaakt. In kort geding wordt aan Endemol, SBS en Peter R. de Vries verboden om deze opnamen op televisie uit te zenden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-10-2012, 11/02231
Mediaforum 2012-11/12, p. 348-349
Uitzending. Verborgen Camera.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-10-2012, 11/02231
RAV 2013, 2
Onrechtmatige publicatie. Is er sprake van een onrechtmatige televisieuitzending? Welk recht prevaleert bij botsing van het recht op vrijheid van meningsuiting met het recht op eerbieding van de persoonlijke levenssfeer? Hoer gaat de ambtshalve onderzoeksplicht van de rechter bij de afweging van deze belangen?
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-10-2012, 11/02231 (met noot)
S.M. Kingma
Mediaforum 2013-1, p. 23-23
Art. 8 en 1o EVRM. Uitzending. Verborgen Camera.

(Peter R. de Vries e.a. / H.)
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-10-2012, 11/02231 (met noot)
S. Kingma
Mediaforum 2013-1, p. 37-40
(Peter R. de Vries e.a. / H.)
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU3917 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP6989 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9230
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:569 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:851 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP6989 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:19 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2161 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7519 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:929
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:58
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:446
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9230
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:601
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:94
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:5237
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:941
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4646
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:933
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3236
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:14423
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1116
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2423
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4437
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1277
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:5935
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8061
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:37
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:966
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:4521
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:3108
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:2288
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:2286
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:381
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:6021
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2233
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:3898
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:6468
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:8762
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10765
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4685
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:6737
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5135
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5079
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2615
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:6890
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2017:457
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:11182
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9004
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2016:501
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2016:488
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2016:487
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4850
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3816
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:870
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:3469
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2023
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4319
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2624
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:565