Hoge Raad, 13-07-2012 / 11/00163


ECLIECLI:NL:HR:2012:BX0882
Datum13-07-2012
InhoudsindicatieArt. 229, lid 1, letter c, Gemeentewet. Gelijkheidsbeginsel. Verordening op de vermakelijkheidsretributie te water gemeente Amsterdam. Toepassing meerderheidsregel in geval van belastingheffing bij wege van voldoening op aangifte. Art. 8:73 Awb. Schadevergoeding. Vergoeding wettelijke rente in geval van ten onrechte op aangifte voldane belasting?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5142 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:AA2454 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO4754 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO4754 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4752
Gerelateerd ECLI:NL:OGEABES:2016:7
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:3277
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:93
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2888
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:5325