Hoge Raad, 13-07-2012 / 11/02035


ECLIECLI:NL:HR:2012:BX0904
Datum13-07-2012
InhoudsindicatieWet WOZ. Proceskostenvergoeding. Taxatierapport. Hoogte van het te vergoeden uurtarief. Wenselijk dat feitenrechters tot uniforme toepassing komen. Art. 8:24 Awb. Omvang volmacht, volmacht omvat i.c. ook het instellen van beroep in cassatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2012, 11/02035 (met noot)
P.J. van Amersfoort
NTFR 2012/1826
Hoogte proceskostenvergoeding voor taxateur uitsluitend afhankelijk van aard van getaxeerde object II.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2012, 11/02035
V-N 2012/40.5
Hoge Raad geeft richtlijnen voor uurtarieven vergoeding taxatiekosten in woz-zaken en roept lagere rechters op tot eenheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2012, 11/02035
NJB 2012, 1708
Vergelijkbare zaak als die met nr. 11/04133 inzake kostenvergoeding voor taxatieverslag, zij het met als extra element dat Hoge Raad overweegt dat het wenselijk is dat feitenrechters beleid ontwikkelen voor een uniforme toepassing van bij de vaststelling van een vergoeding te hanteren uurtarieven. Standpunt dat sprake is van strijd met het gelijkheidsbeginsel doordat feitenrechters in gelijke gevallen verschillend oordelen, wordt verworpen op dat grond dat het gelijkheidsbeginsel een beginsel van behoorlijk bestuur is dat door bestuursorganen in acht dient te worden genomen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2012, 11/02035 (met noot)
W.J.N.M. Snoijink
BNB 2012/256
Proceskostenvergoeding. No cure no pay. Uurtarief voor taxtierapport. Wenselijkheid dat feitenrechters tot uniforme toepassing komen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2012, 11/02035
JG 12.0060
Taxatiewerkzaamheden niet van wetenschappelijke, maar wel van bijzondere aard, de mate van bijzonderheid hangt af van de aard van het object; Hoge Raad heeft feitelijke instanties opdracht beleid vast te stellen omtrent taxatiekosten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ1222 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0621 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6822 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0621 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BY2756 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3370 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:17 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:4500 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:920 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:10437 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2822 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4609 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY9478 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1774 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4578 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1765 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ2785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2231
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2800
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ3583
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY3285
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:81
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3041
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1596
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:88
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2792
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5887
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2013:2876
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8846
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY8081
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:2282
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ2832
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX9655
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:2202
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1070
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:1525
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4571
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1597
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1008
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1007
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2019
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1581
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:7348
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3101
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1953
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:993
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2801
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:2719
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:2008
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3211
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:813
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:CA3785
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:CA2735
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ8810
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ8805
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ8324
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:5884
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:4668
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5893
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5475
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ3297
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ8301
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ5025
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4079
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA3030
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA2659
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8883
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5070
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5067
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8438
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6045
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BY8269
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BY2868
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2012:BY7972
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BY9153
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BY8462
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BY1107
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BY4188
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BY3570
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BY3567
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX8784
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ5727
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ5701
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ5649
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ5485
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ5459
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ5390
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ5343
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0422
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY5424
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX9663
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX8226
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX7781
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX7252
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BY9882