Hoge Raad, 02-10-2012 / 10/04530


ECLIECLI:NL:HR:2012:BX5109
Datum02-10-2012
InhoudsindicatieSalduz. HR herhaalt LJN BH3079 en HR LJN BQ8907. Het Hof heeft door te volstaan met de constatering dat sprake is van een vormverzuim, e.e.a. miskend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ8907 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8166
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5109