Hoge Raad, 23-11-2012 / 11/03296


ECLIECLI:NL:HR:2012:BX5881
Datum23-11-2012
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder anders dan voor tekortkoming of onrechtmatig handelen vennootschap door onbehoorlijke taakvervulling; maatstaf; niet vereist dat bestuurder ernstig verwijt kan worden gemaakt, ook niet indien onrechtmatige gedragingen bestuurder moeten worden toegerekend aan vennootschap.
Recht.nl artikelSpaanse villa-arrest: bestuurdersaansprakelijkheid los van onbehoorlijke taakuitoefening (29-11-2012)
Voor bestuurdersaansprakelijkheid die niet een onbehoorlijke taakuitoefening als bestuurder betreft maar berust op schending van een daarvan losstaande zorgvuldigheidsnorm, gelden de gewone regels van onrechtmatige daad. In het bijzonder is dan niet vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt van zijn handelen kan worden gemaakt.
> Bestuurdersaansprakelijkheid los van onbehoorlijke taakuitoefening: geen ernstig verwijt vereist (Kasper Jansen, Cassatieblog.nl)
> Verruiming aansprakelijkheid bestuurder (Bart Mendel, Pot Jonker)
> Externe bestuurdersaansprakelijkheid ook mogelijk als de bestuurder geen ernstig verwijt kan worden gemaakt (Rodolfo van Vlooten, Kennedy Van der Laan)
> Ook persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder zonder persoonlijk ernstig verwijtbaar handelen (Arnout Schennink en Caroline van der Kwaak, Lexence)
> Externe bestuurdersaansprakelijkheid ook zonder ernstig verwijt (Sharon Kok, CMS Derks)
> Persoonlijke aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders wegens schending van een zorgvuldigheidsplicht (Paul van den Berg, Van Diepen)
> Persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder wegens handelen in strijd met een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsverplichting (Charlotte Mulder, Wieringa Advocaten)
> Rekt Hoge Raad bestuurdersaansprakelijkheid op? (Bart-Adriaan de Ruijter en Femke Leopold, Kennedy Van der Laan)
> Het Villa Mundo-arrest: iets nieuws onder de (Spaanse) zon? (Femke Leopold en Rodolfo van Vlooten, Kennedy Van der Laan)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
> Voor bestuurdersaansprakelijkheid die berust op een losstaande zorgvuldigheidsnorm gelden de regels van onrechtmatige daad (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03296
NJB 2012, 2477
Vennootschap. Bestuurder. Aansprakelijkheid. Een bestuurder van een vennootschap wordt aansprakelijk gehouden voor schade van de kopers van een in aanbouw zijnde villa in Spanje, op de grond dat hij de kopers onvoldoende heeft gewaarschuwd voor het risico dat de villa niet ter plaatse zou mogen worden gebouwd en daarom zou worden afgebroken.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03296
RvdW 2012, 1473
Aansprakelijkheid bestuurder vennootschap anders dan voor tekortkoming of onrechtmatig handelen vennootschap; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03296 (met noot)
W.J.M. van Andel, K. Rutten
JOR 2013/40
Externe bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid betreft niet een tekortschietende of onbehoorlijke taakuitoefening als bestuurder, maar rust op een daarvan losstaande zorgvuldigheidsnorm. Gewone regels van onrechtmatige daad van toepassing. Ernstig verwijt niet vereist. De onrechtmatige gedragingen van de bestuurder kunnen in het maatschappelijk verkeer (tevens) als gedragingen van de vennootschap worden aangemerkt. Vennootschap derhalve ook uit eigen hoofde aansprakelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03296
RO 2013, 8
Bestuursaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Welke vereisten gelden voor aanspakelijkheid van een functionaris van een vennootschap die naast de vennootschap normadressaat is?
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03296
RN 2013, 12
Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Is er ruimte voor persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder als de onrechtmatige daad tevens heeft te gelden als daad van de vennootschap?
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03296 (met noot)
M.J.G.C. Raaijmakers
AA 2013, 125
'Eigen' aansprakelijkheid BV-bestuurder voor onrechtmatige daad die hem naast maar ook los van BV wordt toegerekend.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03296
JONDR 2013, 8
Aansprakelijkheid bestuurder vennootschap anders dan voor tekortkoming of onrechtmatig handelen vennootschap. Maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03296
RAV 2013, 22
Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid. Welke maatstaf geldt er voor externe bestuurdersaansprakelijkheid?
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03296 (met noot)
F. Leopold, R. van Vlooten
«JA» 2013/59
Bestuurdersaansprakelijkheid. Uitbreiding maatstaven externe bestuurdersaansprakelijkheid. Schending persoonlijke zorgvuldigheidsverplichting.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03296 (met noot)
M.J. Kroeze
Ondernemingsrecht 2013, 47
Bestuurdersaansprakelijkheid of eigen onrechtmatige daad. Maatstaf voor aansprakelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03296
FIP 2013, p. 0
Aansprakelijkheid bestuurder naast vennootschap
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03296 (met noot)
P. van Schilfgaarde
NJ 2013/302
Aansprakelijkheid bestuurder vennootschap anders dan voor tekortkoming of onrechtmatig handelen vennootschap; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2013, 11/03296
FIP 2013, p. 0
Hoge Raad vergroot risico aansprakelijkheid bestuurders voor gewone zakelijke risico's
TijdschriftartikelDe invloed van het arrest Spaanse villa: een tussenbalans
M. Mussche
Bb 2014/34
De auteur beoordeelt in deze bijdrage de invloed die het arrest HR 23 november 2012, NJ 2013/302 (Bb 2014/34.1) (Spaanse villa) heeft op de lagere jurisprudentie. Hij bespreekt daartoe de gepubliceerde uitspraken waarin naar dit arrest is verwezen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5881 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1264 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:377 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4351 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5881 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:15
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9213
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:24
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ7189
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2389
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6712
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:116
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1501
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:750
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1419
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1223
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4138
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:952
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:711
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:27
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3401
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2242
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:675
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:371
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2980
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2979
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2187
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:CA3348
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7711
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1778
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:2310
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:7275
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:2346
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3321
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5651
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:105
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1464
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:256
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:7930
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1755
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2153
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:465
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6759
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12829
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2017:1
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7700
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6467
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4968
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2762
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:2905
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:11026
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2694
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:739
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2337
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:3578
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:5922
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:3629
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:3883
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:1011
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:6457
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3336
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9610
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:531
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:4767
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2765
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6503
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:CA2961
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2013:9643
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:6881
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1024
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1538