Hoge Raad, 21-12-2012 / 11/05496


ECLIECLI:NL:HR:2012:BX7491
Datum21-12-2012
InhoudsindicatieFiscale advisering. Schadevergoeding wegens beroepsfout. Kansschade of proportionele aansprakelijkheid? Noodzaak condicio-sine-qua-non-verband tussen aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis (normschending) en verlies kans op succes.
Recht.nl artikelHet verschil tussen proportionele aansprakelijkheid en kansschade (04-01-2013)
In deze zaak gaat het om de vraag of, en zo ja, in welke mate een accountant schade heeft geleden als gevolg van een onjuist advies over de fiscale mogelijkheden van geruisloze inbreng van zijn uittredingsvergoeding in een onderneming. De Hoge Raad zet uitvoerig uiteen wat het verschil is tussen de leerstukken proportionele aansprakelijkheid en kansschade.
> Het verschil tussen proportionele aansprakelijkheid en kansschade (Karlijn Teuben, Cassatieblog.nl)
> Foutief fiscaal advies: kansschade of proportionele aansprakelijkheid? (Ester Nederlof, Kennedy Van der Laan)
> Kansschade of proportionele aansprakelijkheid? (Mohamed Ouchene, CMS Derks Star Busmann)
> HR 21-12-2012, nr. 11/05496 (Via Juridica)
Recht.nl artikelTopscriptie: Schadetoerekening bij onzekere causaliteit (02-02-2018)
Deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie handelt over het in 2012 door de Hoge Raad in Deloitte/ H&H Beheer uitgesproken onderscheid tussen kansschade- en proportionele aansprakelijkheidsgevallen in het kader van schadetoerekening bij onzekere causaliteit tussen de schade en de fout. Tot op heden is in de literatuur geen overeenstemming bereikt over de al dan niet te onderscheiden dogmatiek tussen als kansschade, dan wel als proportionele aansprakelijkheid gekwalificeerde gevallen.
> Masterscriptie 'Schadetoerekening bij onzekere causaliteit. Het verlies van een kans en proportionele aansprakelijkheid. Van hetzelfde laken een pak?' (Hedwig Peperkamp, NJB.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2012, 11/05496
NJB 2013, 147
Vervolg op HR 5 juni 2009, LJN BH2624, NJ 2009/256. Proportionele aansprakelijkheid. Kansschade. Een belastingadviseur heeft een beroepsfout gemaakt door een advies te geven zonder melding te maken van de mogelijkheid van de zogenoemde 'ruilarresten'.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2012, 11/05496
V-N 2013/5.8
Onvolledig advies belastingadviseur leidt tot schadevergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2012, 11/05496
RvdW 2013, 85
Beroepsaansprakelijkheid belastingadviseur; schadevergoeding wegens beroepsfout; kansschade of proportionele aansprakelijkheid?; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2012, 11/05496
FP 2013/2, blz. 34
Schadevergoeding voor onvolledig belastingadvies.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2012, 11/05496
JOR 2013/93
Beroepsaansprakelijkheid belastingadviseur. Kansschade of proportionele aansprakelijkheid? Maatstaf. Toepassing kansschade. Conditio sine qua non-verband tussen onjuiste advisering en verlies kans op fiscaal gunstiger situatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2012, 11/05496 (met noot)
A.J. Akkermans, C.H. van Dijk
ęJAĽ 2013/41
Kansschade. Proportionele aansprakelijkheid. Conditio sine qua non-verband.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2012, 11/05496
RAV 2013, 30
Beroepsaansprakelijkheid. Schadevergoeding. Moet schade als gevolg van onjuist fiscaal advies door een belastingadviseur worden vastgesteld aan de hand van het leerstuk van kansschade of de rechtsregel van proportionele aansprakelijkheid?
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2012, 11/05496
TvPP 2013, p. 57
Onderscheid kansschade en proportionele aansprakelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2012, 11/05496
VR 2013, 35
Kansschade of proportionele aansprakelijkheid?
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2012, 11/05496 (met noot)
P. van der Wal
FED 2013/31
Art. 6:96 BW De rechtsregel van de proportionele aansprakelijkheid is geeigend om een oplossing te bieden voor sommige situaties waarin onzekerheid bestaat over het condicio-sine-qua-non-verband. Om de leer van de kansschade te kunnen toepassen moet eerst beoordeeld worden of condicio-sine-qua-non-verband aanwezig is.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2012, 11/05496 (met noot)
S.D. Lindenbergh
NJ 2013/237
Beroepsaansprakelijkheid belastingadviseur; schadevergoeding wegens beroepsfout; kansschade of proportionele aansprakelijkheid?; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 21-12-2012, 11/05496
Bb 2013, 28
Kansschade of proportionele aansprakelijkheid?
TijdschriftartikelBewijs bij het conditio sine qua non-verband
B. Leemhuis
Adv.bl. 2017-4, p. 67
Welke leerstukken helpen ook alweer bij het vaststellen van het conditio sine qua non-verband?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU6092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO1799 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ0419 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ6541 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2624 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7491
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2987 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:272 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2388 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1100 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1721 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:5 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:871 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4550 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1265 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9343 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3051
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1321
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1717
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:356
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2108
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1517
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1410
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1320
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1176
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1059
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:205
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2422
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:660
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:658
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:484
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:430
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1231
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:876
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:869
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2005
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2411
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:357
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1023
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6381
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1650
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4763
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1711
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:5248
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX7491
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:5368
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:3938
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:8830
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:160
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1204
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:3666
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:825
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:2339
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2200
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:4007
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:4867
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3323
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3537
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2701
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:5641
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:3391
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9248
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:1179
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4078
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:597
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:165
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:CA2961
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:BZ6047
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:10407
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1494
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA2120