Hoge Raad, 28-09-2012 / 11/05099


ECLIECLI:NL:HR:2012:BX8552
Datum28-09-2012
InhoudsindicatieArt. 16, lid 4, AWR; art. 49 en 56 EG (thans art. 56 en 63 VWEU). Voortzetting zaak BNB 2008/160, 2009/222 en 2010/200 (Passenheim-van Schoot). Twaalfjaarstermijn voor navordering ter zake van verzwegen spaartegoeden in Duitsland. Inspecteur heeft meer tijd laten verlopen dan noodzakelijk was voor het inwinnen van inlichtingen uit Duitsland. Cassatieberoep Staatssecretaris verworpen met toepassing van art. 81 RO.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-09-2012, 11/05099 (met noot)
P.G.H. Albert
BNB 2012/298
Eindbeslissing zaak Passenheim-van Schoot. Verlengde navorderingstermijn. Onvoldoende voortvarendheid bij opleggen navorderingsaanslag.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2600 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:784
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2385
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:950