Hoge Raad, 13-11-2012 / 10/04538


ECLIECLI:NL:HR:2012:BX9532
Datum13-11-2012
InhoudsindicatieHet middel klaagt terecht dat het Hof heeft verzuimd te beslissen op het door de verdediging gedane beroep op niet-ontvankelijkheid van het OM i.v.m. overschrijding van de redelijke termijn maar dit leidt niet tot cassatie omdat overschrijding van de redelijke termijn niet kan leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van het OM.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX9532
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:887
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX9532
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:2155
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:8413
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:8331