Hoge Raad, 16-11-2012 / 11/02517


ECLIECLI:NL:HR:2012:BY2770
Datum16-11-2012
InhoudsindicatieArt. 29e, lid 2 AWR, art. 2 Bpb. Belanghebbende concludeert voor het Hof als verweerder tot bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank. Het Hof heeft ten onrechte aangenomen dat belanghebbende geen belang meer had bij zijn beroep bij de Rechtbank. De HR verwerpt een reeks verweren van de heffingsambtenaar met betrekking tot de proceskostenvergoeding en stelt die vergoeding uit overwegingen van proceseconomie zelf vast.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-11-2012, 11/02517
V-N 2012/58.5
Belang bij beroep. Kosten van rechtsbijstand. Kosten van deskundige.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-11-2012, 11/02517 (met noot)
I.R.J. Thijssen
NTFR 2012/2756
Hoge Raad belicht het systeem van de proceskostenvergoeding
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-11-2012, 11/02517
NJB 2012, 2434
Proceskostenvergoeding. Proceseconomie. Rechtseenheid. HR grijpt een reeks verweren van de heffingsambtenaar aan om, onder verwijzing naar uitspraken van andere hoogste bestuursrechters, (nogmaals) duidelijkheid te geven met betrekking tot de toepassing van het Besluit proceskosten bestuursrecht waaronder ter zake van (i) de vraag of in dit geval sprake is van een persoon die beroepsmatig rechtsbijstand verleent, en (ii) de vraag of voor vergoeding van de kosten voor een deskundigenrapport - zoals een taxatierapport - de eis geldt het rapport een bijdrage heeft geleverd aan de beslissing van de rechter over het desbetreffende geschilpunt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-11-2012, 11/02517
USZ 2013/26
Proceskosten. Beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Kosten deskundige. Geen matiging proceskostenvergoeding in geval belanghebbende gedeeltelijk in gelijk wordt gesteld.
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-11-2012, 11/02517 (met noot)
J.C.K.W. Bartel
BNB 2013/41*
Procesbelang. Ondubbelzinnig prijsgegeven standpunt. Hoge Raad stelt proceskostenvergoeding zelf vast. Rechtsbijstand op basis van 'no cure no pay'.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX0985 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT6841 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0919 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW5293 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BC1727 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2004:AQ9877 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA8583
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4638 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY4617 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1186 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:10129 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1382 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:965 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2264
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2165
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2231
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1889
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2593
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:81
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2099
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1996
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3041
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1596
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:88
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7098
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3363
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3359
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:479
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:6378
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4486
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2954
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5887
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA2223
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8846
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5035
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0262
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0101
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY8081
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6934
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6856
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:CA2685
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2012:BY6873
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1070
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1487
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1486
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:477
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6234
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5557
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3933
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2315
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2188
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1599
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1598
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1597
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8256
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3133
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:5116
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2019
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:3523
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:680
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:6416
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7061
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:977
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3211
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ8810
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ8805
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ8324
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:5884
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:4668
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5893
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA2659
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA2658
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8580
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5028
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ2007
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8438
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5125
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:3689
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ5649
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ5459
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ5390
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ5343
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0325