Hoge Raad, 30-11-2012 / 12/00778


ECLIECLI:NL:HR:2012:BY4617
Datum30-11-2012
InhoudsindicatieArt. 8:54, lid 1, 8:55, lid 1, Awb. Art. 7:15, lid 2, 8:75, lid 1, Awb. Art. 1, lid 1 aanhef en onder b, Besluit proceskosten bestuursrecht. Aan vergoeding taxatiekosten mag niet de eis worden gesteld dat het taxatierapport een bijdrage heeft geleverd aan de beslissing van de rechter over het geschilpunt ter zake waarvan het is overgelegd (zie HR 16 november 2012, nr. 11/02517, LJN BY2770). Verzet gegrond.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-11-2012, 12/00778
V-N 2012/61.33
Voor proceskostenvergoeding is niet van belang of taxatierapport aan verlaging WOZ-waarde heeft bijgedragen
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-11-2012, 12/00778 (met noot)
P.J. van Amersfoort
NTFR 2012/2801
Kostenvergoeding taxatierapport ondanks dat rapport geen bijdrage heeft geleverd aan rechterlijke beslissing
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-11-2012, 12/00778 (met noot)
J.C.K.W. Bartel
BNB 2013/55
Proceskostenvergoeding. Voor vergoeding taxatiekosten is niet vereist dat het rapport een bijdrage heeft geleverd aan de beslissing van de rechter.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1889
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:88
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8846
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5035
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:6604
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ8810
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ8805
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ8324
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:4072
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA2659
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5028
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8438