Hoge Raad, 29-11-2013 / 12/04301


ECLIECLI:NL:HR:2013:1361
Datum29-11-2013
InhoudsindicatieArt. 8:73 Awb. Schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn. Het Hof had de Minister van Veiligheid en Justitie in de gelegenheid moeten stellen als partij aan het geding deel te nemen.
Recht.nl artikelBelastingrechter moet Staat gelegenheid geven schadevergoeding te betwisten (03-12-2013)
Als de belastingrechter de Staat in een fiscaal geschil veroordeelt tot het betalen van een immateriŽle schadevergoeding, moet hij de Staat de gelegenheid geven als partij deel te nemen aan het geding. Daarbij wordt de Staat vertegenwoordigd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.
> Staat moet schadevergoeding kunnen betwisten (Taxence.nl)
> Geen schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn wegens gering financieel belang (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-11-2013, 12/04301
V-N 2013/60.3
Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn. Staat moet kunnen deelnemen aan geding. Gering financieel belang.
TijdschriftartikelHoge Raad 29-11-2013 (met noot)
E.B. Pechler
FED 2014/18
Schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn
TijdschriftartikelHoge Raad 29-11-2013 (met noot)
N. Djebali
NTFR 2014/316
Bij zeer gering financieel belang geen immateriŽle schadevergoeding van Ä 500 per halfjaar bij overschrijding redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA2313 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BC7604 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0300 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:292 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:293 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2981 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0300 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:231 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1035
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:81
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2924
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:987
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:886
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1946
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1932
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:5865
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:880
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1012
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:887
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2303