Hoge Raad, 06-12-2013 / 13/01951


ECLIECLI:NL:HR:2013:1441
Datum06-12-2013
InhoudsindicatieProceskostenvergoeding. Art. 8:75 Awb. Art. 2, lid 3, Besluit proceskosten bestuursrecht. Grond voor integrale kostenvergoeding? Van een verwijt als bedoeld in BNB 2007/260 is niet zonder meer sprake indien het besluit van de Inspecteur louter het gevolg is van een administratieve vergissing en zonder die vergissing niet zou zijn genomen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-12-2012, 13/01951
V-N 2013/61.3
Administratieve misser is nog geen beslissing 'tegen beter weten in'.
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-12-2013, 13/01951
BNB 2014/12
Bij vergissing opgelegde navorderingsaanslagen. Geen integrale proceskostenvergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-12-2013 (met noot)
E. Poelmann
FED 2014/17
Een vergissing rechtvaardigt niet zonder meer vergoeding van werkelijke proceskosten
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AR6000 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:4520
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8648