Hoge Raad, 10-12-2013 / 12/00200


ECLIECLI:NL:HR:2013:1752
Datum10-12-2013
InhoudsindicatieSalduz-verweer. De HR herhaalt relevante overwegingen uit HR ECLI:NL:HR:2009:BH3079, NJ 2009/349. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte nadat hij was aangehouden niet voorafgaand aan zijn eerste verhoor is gewezen op zijn recht een advocaat te raadplegen. Naar het oordeel van het Hof levert dat in het onderhavige geval geen vormverzuim op. Dat oordeel berust op de overwegingen van het Hof dat verdachte voordat hij zich op uitnodiging van de politie op 14 november 2008 meldde, ruimschoots de gelegenheid heeft gehad een advocaat te raadplegen en dat in het licht daarvan de politie uit de opmerking van verdachte dat hij reeds contact had gehad met zijn raadsman, ervan uit mocht gaan dat verdachte vooraf een raadsman had geconsulteerd. Door het verweer op deze grond te verwerpen en de door verdachte afgelegde verklaring als door de verdediging bedoeld voor het bewijs te bezigen, heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting omtrent het consultatierecht van de aangehouden verdachte.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-12-2013, 12/00200
RvdW 2014, 50
Salduz: uitgenodigde en vervolgens aangehouden verdachte niet gewezen op consulatierecht.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-12-2013
NBSTRAF 2014/18
Salduz, Consultatierecht, Eerlijk proces
TijdschriftartikelHoge Raad 10-12-2013 (met noot)
J.M. Reijntjes
NJ 2014/196
Salduz; uitgenodigde en vervolgens aangehouden verdachte niet gewezen op consultatierecht.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-12-2013 (met noot)
J.M. Reijntjes
NJ 2014/196
Salduz; uitgenodigde en vervolgens aangehouden verdachte niet gewezen op consultatierecht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1779
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1779