Hoge Raad, 13-12-2013 / 12/02029


ECLIECLI:NL:HR:2013:1881
Datum13-12-2013
InhoudsindicatieOntvankelijkheid. Cassatiedagvaarding uitgebracht uit naam vennootschap die door fusie was opgehouden te bestaan. Herstelmogelijkheden? Hoge Raad komt terug van HR 9 januari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN7324, NJ 2005/222. Herstel mogelijk, tenzij wederpartij daardoor onredelijk in haar belangen wordt geschaad. Auteursrecht; inbreukvordering. Werk van toegepaste kunst. Vgl. HR 30 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ0655, NJ 2009/540 (kortgedingprocedure). Beschermingsduur art. 7 lid 4 Berner Conventie (BC) niet afhankelijk van formeel vereiste instandhoudingsverklaring art. 21 lid 3 (oud) BTMW (HR 26 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5967, NJ 2000/671). Formaliteitenverbod art. 5 lid 2 BC wijkt ingevolge art. 2 lid 7 BC voor art. 21 lid 3 (oud) BTMW. Berner Conventie geldt alleen in internationale situaties (HR 11 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1558, NJ 2002/55); geen door art. 18 VWEU verboden discriminatie van eigen onderdanen van lidstaat. Prejudiciële vragen aan Benelux-Gerechtshof over overgangsrecht met betrekking tot het vervallen van art. 21 lid 3 (oud) BTMW: herleeft de auteursrechtelijke bescherming na het vervallen van deze bepaling en zo ja, op welk moment? Land van oorsprong. Uitleg begrippen publicatie en publiek in art. 3 lid 3 (in verband met art. 5 lid 4 onder a) BC.
Recht.nl artikelHerstel dagvaarding op naam van niet-bestaande partij (20-12-2013)
De Hoge Raad komt terug van zijn uitspraak van 9 januari 2004 (NJ 2005/222): herstel van een onjuiste partijaanduiding in een dagvaarding waarbij een rechtsmiddel is ingesteld, is mogelijk, tenzij de wederpartij stelt en bij betwisting aannemelijk maakt dat zij daardoor onredelijk in haar belangen wordt geschaad. Is de wederpartij niet verschenen, dan beveelt de rechter dat zij zal worden opgeroepen teneinde zich over het verzoek tot wijziging van de partijaanduiding uit te laten.
> Herstel dagvaarding op naam van niet-bestaande partij (Karlijn Teuben, Cassatieblog.nl)
> Meer over deze zaak (Recht.nl)
> Ontvankelijkheid ondanks onjuiste partijaanduiding (Christien Beernink, Dirkzwager)
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-12-2013, 12/02029
RvdW 2014, 34
Cassatiedagvaarding uitgebracht uit naam van door fusie verdwenen vennootschap; ontvankelijkheid; herstelmogelijkheid?; deformalisering; HR komt terug van HR 9 januari 2004, NJ 2005/222.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-12-2013, 12/02029 (met noot)
C.J. Groffen
JOR 2014/33
Juridische fusie, Ontvankelijkheid, Rechtsmiddel aangewend door een in de vorige instantie als partij opgetreden rechtspersoon die ten gevolge van een fusie inmiddels heeft opgehouden te bestaan, Hoge Raad komt terug op eerder uitgangspunt, Verzoek tot wijziging van haar aanduiding toegewezen op grond van door Hoge Raad nieuw geformuleerde, minder formele regel: fouten en vergissingen behoren niet tot fatale gevolgen te leiden, mits de wederpartij door het herstel hiervan niet onredelijk in haar belangen wordt geschaad
TijdschriftartikelHoge Raad 13-12-2013
RO 2014/13
Procespartij na fusie Is wijziging van een procespartij nog mogelijk indien de cassatiedagvaarding is uitgebracht op naam van een voordien reeds door juridische fusie verdwenen rechtspersoon? De Hoge Raad komt terug op HR 9 januari 2004, NJ 2005/222
TijdschriftartikelHoge Raad 13-12-2013 (met noot)
G.C.C. Lewin
JBPr 2014/7
Wijziging partijaanduiding in volgende instantie, Devolutieve werking
TijdschriftartikelHoge Raad 13-12-2013 (met noot)
P.M. Storm
Ondernemingsrecht 2014/91
Beroep in cassatie ingesteld door partij die door fusie was opgehouden te bestaan. Hoge Raad stelt nieuw beleid vast voor herstel ter vermijding van niet-ontvankelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 13-12-2013 (met noot)
Redactie
NJ 2015/307
Cassatiedagvaarding uitgebracht uit naam van door fusie verdwenen vennootschap; ontvankelijkheid; herstelmogelijkheid?; deformalisering; HR komt terug van HR 9 januari 2004, NJ 2005/222. Auteursrecht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AN7324 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB1558 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ0655 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5967 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU9749 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1864
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:905 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:668 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:982 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2592 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:517 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU9749 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4782
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3376
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2011
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:498
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:105
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:94
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6672
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:4273
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1583
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:503
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2132
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:22
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:7
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:64
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1261
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1191
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:296
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:25
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3608
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2485
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:595
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:572
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:11
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9531
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3101
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1864
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:3529
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3965
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3348
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3347
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:2231
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2532
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14824
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3987
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3496
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:8055
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1102
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2102
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2028
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5645
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:985
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2045
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:550
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:7979
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2790
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11764
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:6528
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:917
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:5417
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2855
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8868
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6082