Hoge Raad, 17-12-2013 / 11/03798


ECLIECLI:NL:HR:2013:2001
Datum17-12-2013
InhoudsindicatieWitwassen, art. 420bis Sr. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2013:150 m.b.t. verwerven en voorhanden hebben van voorwerpen verkregen uit eigen misdrijf. Deze rechtsregels hebben slechts betrekking op het geval dat verdachte voorwerpen heeft verworven of voorhanden heeft gehad, terwijl aannemelijk is dat die voorwerpen afkomstig zijn uit een door verdachte zelf begaan misdrijf. Uit het pv ttz in h.b. noch uit de aan dat pv ttz gehechte pleitaantekeningen blijkt dat door of namens verdachte is aangevoerd dat het aangetroffen geldbedrag afkomstig is uit eigen misdrijf, terwijl uit de door het Hof gebezigde bewijsvoering evenmin rechtstreeks voortvloeit dat aannemelijk is dat het geldbedrag afkomstig is uit een door verdachte zelf begaan misdrijf. Dat betekent dat voormelde nadere motiveringseisen i.c. n.v.t. zijn en dat het middel, dat blijkens de toelichting steunt op de opvatting dat het voorhanden hebben van enig uit misdrijf verkregen goed gericht moet zijn op het uit het zicht houden van dat voorwerp voor politie en justitie, faalt nu die opvatting geen steun vindt in het recht. s Hofs oordeel dat het bewezenverklaarde kan worden gekwalificeerd als witwassen, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2013, 11/03798
RvdW 2014, 137
Witwassen, art. 420bis Sr. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2013:150 m.b.t. verwerven en voorhanden hebben van voorwerpen verkregen uit eigen misdrijf. Deze rechtsregels hebben slechts betrekking op het geval dat verdachte voorwerpen heeft verworven of voorhanden heeft gehad, terwijl aannemelijk is dat die voorwerpen afkomstig zijn uit een door verdachte zelf begaan misdrijf. Uit het pv ttz in h.b. noch uit de aan dat pv ttz gehechte pleitaantekeningen blijkt dat door of namens verdachte is aangevoerd dat het aangetroffen geldbedrag afkomstig is uit eigen misdrijf, terwijl uit de door het Hof gebezigde bewijsvoering evenmin rechtstreeks voortvloeit dat aannemelijk is dat het geldbedrag afkomstig is uit een door verdachte zelf begaan misdrijf. Dat betekent dat voormelde nadere motiveringseisen i.c. n.v.t. zijn en dat het middel, dat blijkens de toelichting steunt op de opvatting dat het voorhanden hebben van enig uit misdrijf verkregen goed gericht moet zijn op het uit het zicht houden van dat voorwerp voor politie en justitie, faalt nu die opvatting geen steun vindt in het recht. ís Hofs oordeel dat het bewezenverklaarde kan worden gekwalificeerd als witwassen, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-12-2013 (met noot)
M.J. Borgers
NJ 2014/75
Witwassen; slechts nadere motivering vereist indien voorwerp afkomstig is uit door verdachte zelf begaan misdrijf.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:150 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1958
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:702 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:714 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:716 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:127 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3618 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:950 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:888 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1164 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:2002 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:174 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1444 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2527 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1256 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:11 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:2458 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:188 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:2467 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:2465 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:3036 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:3019 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1619 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:697 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:3057
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:162
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:122
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:978
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2015:3
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3059
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1608
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2694
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:278
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1334
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1301
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:544
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1238
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1471
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:793
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:682
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:177
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1763
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1010
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:923
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:819
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:685
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:493
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:480
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8626
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2863
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2834
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2833
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2832
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2778
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2777
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2776
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1878
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1842
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1841
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1839
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1712
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1535
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1304
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:541
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:419
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:407
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:204
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2592
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2483
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2433
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2402
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1958
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1956
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1852
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:3719
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:5973
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:665
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:2323
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:2201
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2956
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:3157
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:21
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:5
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7466
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2505
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8905
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8904
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8903
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8902
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8901
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8862
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8861
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8856
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8855
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8853
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8851
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8825
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8822
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8819
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8810
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8808
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8807
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8804
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8717
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8716
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:2467
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:9162
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:16677
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:1445
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2014:49