Hoge Raad, 20-12-2013 / 12/05400


ECLIECLI:NL:HR:2013:2050
Datum20-12-2013
InhoudsindicatieHuwelijksgoederenrecht. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Peildatum voor samenstelling en omvang gemeenschap. Tijdstip inschrijving echtscheidingsbeschikking in registers burgerlijke stand; art. 1:149 en 163 BW. Geen mogelijkheid tot afwijking, ook niet op grond van de redelijkheid en billijkheid.
Recht.nl artikelPeildatum vaststelling van samenstelling en omvang huwelijksgemeenschap (03-01-2014)
Peildatum voor vaststelling van de samenstelling en omvang huwelijksgemeenschap is het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Van dit tijdstip kan niet worden afgeweken, ook niet op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid.
> Peildatum vaststelling van samenstelling en omvang huwelijksgemeenschap (Mirella Peletier, Cassatieblog.nl)
> De peildatum voor de omvang en samenstelling van een te verdelen ontbonden huwelijksgoederengemeenschap (Babs van den Anker, Banning)
> Geen plaats voor redelijkheid en billijkheid bij vaststellen peildatum van samenstelling en omvang huwelijksgemeenschap (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-12-2013, 12/05400
RvdW 2014, 159
Huwelijksgoederenrecht. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Peildatum voor samenstelling en omvang gemeenschap. Tijdstip inschrijving echtscheidingsbeschikking in registers burgerlijke stand; art. 1:149 en 163 BW. Geen mogelijkheid tot afwijking, ook niet op grond van de redelijkheid en billijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 20-12-2013 (met noot)
B.E. Reinhartz
JPF 2014/24
Peildatum verdeling.
TijdschriftartikelHoge Raad 20-12-2013 (met noot)
S.F.M. Wortmann
NJ 2014/129
Verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap; art. 1:99 (oud) BW; peildatum vaststelling samenstelling en omvang gemeenschap; inschrijving echtscheidingsbeschikking in registers burgerlijke stand; afwijking peildatum op grond redelijkheid en billijkheid?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:869
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX8537
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1509
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:289
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1254
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:985
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9010
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:869
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX8537
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:889
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1359
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4537
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3997
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1477
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:8316
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:1018
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:2210
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4801
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4415
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3415