Hoge Raad, 12-07-2013 / 12/04317


ECLIECLI:NL:HR:2013:33
Datum12-07-2013
InhoudsindicatieHet standpunt dat verkregen optierechten in geen van de daarvoor in aanmerking komende jaren tot het inkomen behoorden is niet verdedigbaar; geen pleitbaar standpunt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-07-2013, 12/04317 (met noot)
E. Thomas
FED 2013/100
Geen pleitbaar standpunt nu de opzet van belanghebbende feitelijk vast stond (III)
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX4438
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX4438
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:638
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:2096