Hoge Raad, 04-10-2013 / 11/03207


ECLIECLI:NL:HR:2013:781
Datum04-10-2013
InhoudsindicatieOmzetbelasting; art. 22 en 23 Wet OB; art. 23 Zesde richtlijn; art. 19 en 22a AWR, art. 221, lid 1, CDW; goede procesorde. Moet een opnieuw in hoger beroep aangevoerde, eerder voor de Rechtbank ingetrokken grief als geschilpunt worden toegelaten? Invoer van een jacht. Verhuurder van het jacht mag de ter zake van invoer verschuldigde omzetbelasting voldoen volgens de regeling van art. 23 Wet OB, aangezien hij de omzetbelasting voldoet en het jacht voor bedrijfsdoeleinden gebruikt. Misbruik van recht?
TijdschriftartikelHoge Raad, 04-10-2013, 11/03207
V-N 2013/53.17
Verhuurder jacht mocht bij invoer verleggingsregeling toepassen. Uitnodiging tot betaling vervalt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO6786 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ8496 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY3227
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:645 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4323 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ8496 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:357
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1140
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3582
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:14432
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1477
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:546
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY3227
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:714
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:506
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2817
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1347
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:1783
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:1781
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1773
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:352