Hoge Raad, 22-03-2013 / 11/04270


ECLIECLI:NL:HR:2013:BX6666
Datum22-03-2013
InhoudsindicatieInkomstenbelasting; art. 16 AWR; navordering. Oordeel van het Hof dat de Inspecteur een ambtelijk verzuim heeft begaan blijft in stand. Art. 8:73 Awb; vergoeding van immateriŽle schade in geval van overschrijding redelijke termijn bezwaar- en beroepsfase. Verdeling van de schadevergoeding ten laste van het bestuursorgaan en de Staat. De Minister van Veiligheid en Justitie moet worden betrokken bij de beslissing op het verzoek om schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn van berechting.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-07-2012, CPG 11/04270
V-N 2012/46.8
Ontdekking belastingbesparende constructie met coŲperatie levert geen nieuw feit op.
TijdschriftartikelConclusie A-G IJzerman, 17-07-2012, CPG 11/04270 (met noot)
I.R.J. Thijssen
NTFR 2012/2195
Ambtelijk verzuim door geen nader onderzoek te verrichten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-03-2013, 11/04270
NJB 2013, 741
Vergoeding van immateriŽle schade in geval van overschrijding redelijke termijn bezwaar- en beroepsfase. Wijze van toerekening van de termijnoverschrijding aan de bezwaar- en aan de beroepsfase. In dat kader bedraagt - behoudens bijzondere omstandigheden - de redelijke termijn in de bezwaarfase een half jaar en die in de beroepsfase anderhalf jaar. In verband met de beoordeling in hoeverre een aanspraak op vergoeding van immateriŽle schade bestaat: niet van belang is of de belanghebbende al dan niet heeft aangedrongen op een spoedige behandeling van zijn zaak teneinde de overschrijding van de redelijke termijn te voorkomen. Ook in rijksbelastingszaak dient de Staat der Nederlanden (Minister van Veiligheid en Justitie) in de gelegenheid te worden gesteld als partij in het geding deel te nemen met het oog op een eventuele veroordeling tot vergoeding van immateriŽle schade wegens overschrijding van de redelijke termijn in de rechterlijke fase. Rechtseenheid; vele verwijzingen naar jurisprudentie van andere hoogste bestuursrechters.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-03-2013, 11/04270
V-N 2013/18.5
Hof had Minister V&J in geding moeten betrekken voor vaststellen immateriŽle schadevergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-03-2013, 11/04270
JB 2013/90
Redelijke termijn in civil rights-zaken. ImmateriŽle schade. Bezwaar- en beroepsfase. Verdeling schadevergoeding ten laste van het bestuursorgaan en de Staat. Niet van belang of belanghebbende al dan niet heeft aangedrongen op spoedige behandeling van zijn zaak.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-03-2013, 11/04270 (met noot)
P.J. van Amersfoort
BNB 2013/152c
Ambtelijk verzuim. ImmateriŽle schadevergoeding. Toerekening overschrijding redelijke termijn aan bezwaar- en beroepsfase.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-03-2013, 11/04270 (met noot)
E.B. Pechler
FED 2013/67
Nieuw feit/ambtelijk verzuim. ImmateriŽle schadevergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-03-2013, 11/04270
USZ 2013/131
Redelijke termijn in Ďcivil rightí-zaken, ImmateriŽle schade, Bezwaar- en beroepsfase, Verdeling schadevergoeding ten laste van het bestuursorgaan en de Staat, Niet van belang of belanghebbende of belanghebbende al dan niet heeft aangedrongen op spoedige behandeling van zijn zaak
TijdschriftartikelHoge Raad 22-03-2013 (met noot)
A.M.L. Jansen
Redelijke termijn. Bezwaar- en beroepsfase: wijze van toerekening. Niet van belang of belanghebbende heeft aangedrongen op spoedige behandeling. Ook in rijksbelastingzaken Staat (M v V&J) als partij uitnodigen.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-03-2013 (met noot)
J.M. van der Vegt
NTFR 2013/753
Ambtelijk verzuim door geen onderzoek te verrichten; regels voor immateriŽle schadevergoeding overschrijding redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX6666 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2005:AT8446 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:AA2596 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BT6259 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BP1398 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM9703
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:188 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:199 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1461 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1079 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX6666 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3119 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4149 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3173 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2996 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2997 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:383 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2401 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:1419 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:5527 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3128 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:565 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3211 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BT6259 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1140
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2544
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2165
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:649
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3130
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2059
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3293
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1366
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:780
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4144
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4143
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2336
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8864
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:3183
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4129
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4128
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3816
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:665
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:758
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1586
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ7837
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4807
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3132
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:582
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:2964
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:1838
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:1630
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:874
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1035
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:170
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:81
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3932
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:5123
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4007
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2925
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2924
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:978
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1890
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3129
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1228
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1032
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:6183
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:6182
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:4670
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:2528
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2280
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3530
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3522
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:973
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2348
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2335
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:487
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:7996
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8760
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:1635
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:3080
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:3075
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:1674
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:885
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5412
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4486
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4402
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1712
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1710
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:57
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2532
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2305
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2192
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10247
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2596
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:4106
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:756
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:10222
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:10221
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:10220
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:15140
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:7684
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:2621
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4301
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:CA2687
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:4803
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:2856
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:1024
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:1023
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2817
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2684
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2746
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1285
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2578
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:4764
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:1978
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:7477
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:5865
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:3122
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:1741
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:1282
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3945
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3927
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:1119
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:5119
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:5117
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:5116
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:2159
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:950
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:7097
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:6112
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3549
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3482
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:6665
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:6660
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:5538
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2913
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:1062
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:977
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4052
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:61
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7233
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:7393
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:4000
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:3256
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3497
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3159
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3158
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:12808
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3521
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2371
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2370
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7487
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4302
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4106
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5108
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5102
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:3744
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:3705
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:1406
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:5210
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:474
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:3141
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:1039
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:4265
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:6481
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5414
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3232
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2581
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1343
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6455
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5065
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:4209
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:3390
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:3092
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:5506
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:4471
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:4470
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3608
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2282
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1340
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1338
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:757
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:CA3575
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:8403
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:6430
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:4088
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:3927
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:3926
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:CA2771
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:6000
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:5999
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:4285
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:10805
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:7689
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2013:4772
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2013:4771
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2013:4770
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:BZ6998
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:BZ6997
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:7687
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:6134
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5080
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5078