Hoge Raad, 08-02-2013 / 11/00230


ECLIECLI:NL:HR:2013:BX7846
Datum08-02-2013
InhoudsindicatieTekortschieten financiŽle dienstverlening Bank, gebrekkig advies, schadevordering. Klachtplicht art. 6:89 BW, tijdigheid klacht, relevante omstandigheden. Stuiting verjaring, art. 3:317 lid 1 BW; stuitende werking door daad van rechtsvervolging, art. 3:316. Causaal verband tussen onjuiste advisering en ontstaan van schade.
Recht.nl artikelInstellen van eis sluit stuiting verjaring door schriftelijke aanmaning of mededeling niet uit (14-02-2013)
De omstandigheid dat een eis is ingesteld of bindend advies is gevraagd laat onverlet dat de verjaring van de rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis ook kan worden gestuit door een schriftelijke aanmaning of mededeling als bedoeld in art. 3:317 lid 1 BW. Art. 3:316 lid 2 BW moet aldus worden uitgelegd dat het niet (tijdig) instellen van een nieuwe eis of het niet (tijdig) opnieuw vragen van bindend advies niet het intreden van de verjaring meebrengt, maar slechts tot gevolg heeft dat de stuitende werking van de eerder ingestelde eis of het eerdere gedane verzoek komt te vervallen.
> Instellen van eis sluit stuiting verjaring door schriftelijke aanmaning of mededeling niet uit (Annike Dwars, Cassatieblog.nl)
Recht.nl artikelRechtsverwerking naar omstandigheden: artikel 6:89 BW (16-07-2013)
In de onderstaande bijdrage wordt de thans door de Hoge Raad opgedragen toepassingswijze van artikel 6:89 BW besproken om vervolgens te verkennen welke thema's het juridisch debat in de ondernemingsrechtpraktijk van de komende tijd kunnen raken in geval een schuldenaar zich op deze bepaling beroept.
> Rechtsverwerking naar omstandigheden: art. 6:89 BW (Timo Jansen, Lexence)
> Zie ook: Onderzoeks- en klachtplicht bij beleggingsadvies (Recht.nl Nieuws, 07/03/2013)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
> Te laat klagen? Dragen! De klachtplicht van artikel 6:89 BW en letselschade (Bouwman Van Dommelen)
Recht.nl artikelOpkomst en ondergang van de klachtplicht (09-03-2015)
Na een onbeduidend bestaan werd de in artikel 6:89 (algemeen) en 7:23 (non-conformiteit) gesitueerde klachtplicht rond de eeuwwisseling door de praktijk 'ontdekt'. Zij kreeg daarbij ruim baan van de Hoge Raad. Bij niet tijdig klagen verliest de crediteur al zijn rechten. Kritiek kon niet uitblijven. De Hoge Raad werd opgeroepen minder snel schending van de klachtplicht aan te nemen. Het blijkt niet aan dovemansoren gericht, gezien recente rechtspraak.
> Meer over de zaak Edco / Far Trading (Recht.nl, 19/12/2014)
> Zie ook: De Hoge Raad over de tijdigheid van een klacht (Recht.nl, 25/06/2013)
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/00230
NJB 2013, 390
Beleggingsadviesrelatie. Een particulier heeft een beleggingsadviesrelatie met een bank. Een beleggingsvoorstel van de bank uit 1999 wordt na instemming van de cliŽnt uitgevoerd. In 2003 vraagt de cliŽnt een bindend advies wegens klachten over de door de bank vanaf 1999 gegeven adviezen. In 2004 stelt hij de bank aansprakelijk. In 2008 stelt hij een vordering tot schadevergoeding in.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/00230
RvdW 2013, 249
Bijzondere zorgplicht bank bij belegginsadviesrelatie en klachtplicht art. 6:89 BW. Tijdig geprotesteerd?; aanvang klachttermijn; maatstaf; onderzoeksplicht; alle relevante omstandigheid; professionele en bij uitstek deskundige dienstverlener; inhoud en strekking bijzondere zorgplicht; (geruststellende) mededelingen bank. Causaal verband schending zorgplicht en schade; condicio sine qua non-verband. Verjaring; stuiting door daad rechtsvervolging; niet tijdig instellen nieuwe eis; stuiting door schriftelijke aanmaning of mededeling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/00230 (met noot)
B.T.M. van der Wiel
JOR 2013/108
Beleggingsadvies. Zorgplicht bank. Toepassing van art. 6:89 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/00230
PJ 2013/68
Tekortschietend advies bank over vermogensbeheer ten behoeve van aanvulling op pensioen. Klacht tijdig ingediend. Geen verjaring.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/00230
JONDR 2013, 362
Bijzondere zorgplicht bank bij beleggingsadviesrelatie en klachtplicht art. 6:89 BW. Tijdig geprotesteerd?; aanvang klachttermijn; maatstaf; onderzoeksplicht; alle relevante omstandigheden; professionele en bij uitstek deskundige dienstverlener; inhoud en strekking bijzondere zorgplicht; (geruststellende) mededelingen bank. Causaal verband schending zorgplicht en schade; condicio sine qua non-verband. Verjaring; stuiting dood daad rechtsvervolging; niet tijdig instellen nieuwe eis; stuiting door schriftelijke aanmaning of mededeling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/00230 (met noot)
R.A. Wolf
ęJINĽ 2013/52
Verjaring, Samenloop tussen 3:316 en 3:317 BW, Geen exclusiviteit van regelingen
TijdschriftartikelHoge Raad 08-02-2013 (met noot)
Jac. Hijma
NJ 2014/495
Bijzondere zorgplicht bank bij beleggingsadviesrelatie en klachtplicht art. 6:89 BW. Tijdig geprotesteerd?; aanvang klachttermijn; maatstaf; onderzoeksplicht; alle relevante omstandigheden; professionele en bij uitstek deskundige dienstverlener; inhoud en strekking bijzondere zorgplicht; (geruststellende) mededelingen bank. Causaal verband schending zorgplicht en schade; condicio sine qua non-verband. Verjaring; stuiting door daad rechtsvervolging; niet tijdig instellen nieuwe eis; stuiting door schriftelijke aanmaning of mededeling.
TijdschriftartikelHoge Raad 08-02-2013
JONDR 2015/148
Bijzondere zorgplicht bank bij beleggingsadviesrelatie en klachtplicht art. 6:89 BW. Tijdig geprotesteerd?; aanvang klachttermijn; maatstaf; onderzoeksplicht; alle relevante omstandigheden; professionele en bij uitstek deskundige dienstverlener; inhoud en strekking bijzondere zorgplicht; (geruststellende) mededelingen bank. Causaal verband schending zorgplicht en schade; condicio sine qua non-verband. Verjaring; stuiting door daad rechtsvervolging; niet tijdig instellen nieuwe eis; stuiting door schriftelijke aanmaning of mededeling.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY4600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL8297 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX7846
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3018 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA1725 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2346 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5489 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8561 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:841
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3749
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:335
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4726
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:358
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:3055
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1075
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:57
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1812
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:667
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1690
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX7846
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1835
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1236
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:791
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:4189
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1399
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1130
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:289
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:826
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:5321
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4635
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6278
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:4868
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4654
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6792
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:CA0216
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:4017