Hoge Raad, 08-02-2013 / 11/05335


ECLIECLI:NL:HR:2013:BY2599
Datum08-02-2013
InhoudsindicatieHuurgeschil. Eiswijziging, rechtsmiddelenverbod, art. 130 lid 1 en 2 Rv.. Geen doorbreking rechtsmiddelenverbod, HR 28 mei 1999, LJN ZC2914, NJ 2000/220; uitzondering in HR 12 mei 2006, LJN AV8720, NJ 2006/293. Niet-appellabel vonnis na eiswijziging appellabel?
Recht.nl artikelGeen doorbreking mogelijk van rechtsmiddelenverbod artikel 130 lid 2 Rv (15-02-2013)
Tegen een beslissing van de rechter over verandering of vermeerdering van eis staat ingevolge artikel 130 lid 2 Rv geen hogere voorziening open. Gezien de aard van een dergelijke beslissing is ook de doorbrekingsjurisprudentie niet van toepassing.
> Geen doorbreking mogelijk van rechtsmiddelenverbod art. 130 lid 2 Rv (II) (Gijsbrecht Nieuwland, Cassatieblog.nl)
> Zie ook: Geen doorbreking mogelijk van rechtsmiddelenverbod art. 130 lid 2 Rv (I) (Gijsbrecht Nieuwland, Cassatieblog.nl 20/11/2012)
> LJN: BX0731, Hoge Raad 16/11/2012 (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/05335
NJB 2013, 397
Appellabiliteit. Eiswijziging.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/05335
NJ 2013/102
Rechtsmiddelenverbod art. 130 lid 2 Rv; doorbrekingsmogelijkheid? Kan door eiswijziging in hoger beroep een niet-appellabel vonnis appellabel worden gemaakt?
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/05335
RvdW 2013, 258
Rechtmiddelenverbod art. 130 lid 2 Rv; doorbrekingsmogelijkheid? Kan door eiswijziging in hoger beroep een niet-appellabel vonnis appellabel worden gemaakt?
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/05335
TvHB 2013, nr. 3
BeŽindiging, huurprijs, verzet, eisvermeerdering.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV8720 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP3496 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY2599 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP3496 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY2599 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2369
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:885
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:477
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:229
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:22
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1372
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2479
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1231
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1493