Hoge Raad, 22-02-2013 / 12/01085


ECLIECLI:NL:HR:2013:BY4126
Datum22-02-2013
InhoudsindicatieLuchtvaartwet. Art. 55-vordering; niet-ontvankelijkverklaring Luchthaven; eisen goede procesorde; belang van samenhangende beoordeling met vorderingen in de art. 50-procedure. Leer bindende eindbeslissing. Grenzen rechtsstrijd. Cassatie; ontvankelijkheid; art. 78 lid 5 RO, art. 398 Rv. Proceskostenveroordeling; toepasselijkheid art. 50 Ow.
Recht.nl artikelSamenloop van de schadevergoedingsactie en de terugvorderingsactie uit de Luchtvaartwet (28-02-2013)
De rechter die moet oordelen over een terugvorderingsactie ex art. 55 Luchtvaartwet (oud) mag dit oordeel overlaten aan de rechter die in een reeds aanhangige procedure is gevraagd te oordelen over de vergoeding van schade wegens een opgelegd bouwverbod (art. 50 LVW (oud)). Deze rechter dient immers bij de vaststelling van de omvang van die schadevergoedingsplicht rekening te houden met de waardevermeerdering die optreedt na opheffing van het bouwverbod
> Samenloop van de schadevergoedingsactie en de terugvorderingsactie uit de Luchtvaartwet (Femke Ruitenbeek, Cassatieblog)
Recht.nl artikelTerugkomen van bindende eindbeslissingen (10-10-2019)
Wat als de rechter een bindende eindbeslissing heeft gegeven, maar later blijkt dat deze beslissing is achterhaald door nieuwe feiten, stellingen of nieuw verworven inzicht van de rechter? Dan is de procesorde niet gebaat bij het stug vasthouden aan alleen de juridische werkelijkheid. De Hoge Raad heeft daarom in de loop der jaren aanvaard dat een rechter kan terugkomen van zijn bindende eindbeslissing, als de beslissing (inmiddels) berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag.
> Terugkomen van bindende eindbeslissingen (Advocatenblad.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-02-2013, 12/01085
NJB 2013, 503
Chipshol. Goede procesorde.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-02-2013, 12/01085
RvdW 2013, 304
Luchtvaartwet. Art 55-procedure; nauwe samenhang met art. 50-procedure; belang van samenhangende beoordeling in art.50-procedure; eisen van goede procesorde en doelmatigheid. Leer bindende eindbeslissing. Grenzen rechtsstrijd. Cassatie; ontvankelijkheid; art. 78 lid 5 RO juncto art. 398 Rv. Proceskostenveroordeling; art.50 Ow niet toepasselijk
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-02-2013, 12/01085 (met noot)
P.C.E. van Wijmen
NJ 2013/432
Luchtvaartwet. Art. 55-procedure; nauwe samenhang met art. 50-procedure' belang van samenhangende beoordeling in art. 50-procedure; eisen van goede procesorde en doelmatigheid. Leer bindende eindbeslissing. Grenzen rechtsstrijd. Cassatie; ontvankelijkheid; art. 78 lid 5 RO juncto art. 398 Rv. Proceskostenveroordeling; art. 50 Ow niet toepasselijk.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BF0415 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2009:BH1221 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY4126 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1972 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:5219 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2009:BH1221 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:420 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:1346 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2628 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY4126 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8317
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:631
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:890
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:127
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:3721