Hoge Raad, 08-02-2013 / 11/05318


ECLIECLI:NL:HR:2013:BY4600
Datum08-02-2013
InhoudsindicatieBeleggingsadviesrelatie. Bijzondere zorgplicht bank; onderzoeks- en waarschuwingsplicht. Beroep bank op art. 6:89 BW: protest binnen bekwame tijd? Maatstaf; overeenkomstige toepassing van regels die gelden bij art. 7:23 BW. Lengte onderzoeks- en klachttermijn; afweging alle betrokken belangen; alle relevante omstandigheden. Mededelingen bank, nadeel bank. Redelijke termijn voor beraad. Specifieke aard beleggingssituatie.
Recht.nl artikelOnderzoeks- en klachtplicht bij beleggingsadvies (07-03-2013)
Wanneer een schuldeiser een gebrek ontdekt in een prestatie die is geleverd, kan deze binnen bekwame tijd daarover bij de schuldenaar klagen. In artikel 6:89 BW is echter opgenomen dat de schuldeiser geen beroep meer kan doen op een gebrek in de prestatie, indien deze niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd. Onlangs heeft de Hoge Raad de jurisprudentie op dit gebied aangevuld.
> De klachtplicht. Ook bij beleggingsadviesrelaties (Banning Advocaten)
> Fors tijdsverloop alleen niet genoeg voor beroep op rechtsverwerking (Geert Pijnenburg, AKD)
> Onderzoeks- en klachtplicht bij beleggingsadvies (Kasper Jansen, Cassatieblog.nl)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
> Klager heeft tijd om eigen klacht te onderzoeken na ontdekking gebrek (Rosemarie Franken, Wieringa Advocaten)
> Onderzoekstermijn en klachtplicht bij beleggingsadvies (Sabine Hirdes, Wieringa Advocaten)
> De klachtplicht is dood, leve de klachtplicht! (Erik van Orsouw, Kennedy Van der Laan)
> De klachtplicht van artikel 6:89 BW en letselschade (Margot van Beurden, Van Benthem & Keulen)
> Te laat klagen? Dragen! (Barbara van Nieuw-Amerongen, Bouwman Van Dommelen)
Recht.nl artikelRechtsverwerking naar omstandigheden: artikel 6:89 BW (16-07-2013)
In de onderstaande bijdrage wordt de thans door de Hoge Raad opgedragen toepassingswijze van artikel 6:89 BW besproken om vervolgens te verkennen welke thema's het juridisch debat in de ondernemingsrechtpraktijk van de komende tijd kunnen raken in geval een schuldenaar zich op deze bepaling beroept.
> Rechtsverwerking naar omstandigheden: art. 6:89 BW (Timo Jansen, Lexence)
> Zie ook: Onderzoeks- en klachtplicht bij beleggingsadvies (Recht.nl Nieuws, 07/03/2013)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
> Te laat klagen? Dragen! De klachtplicht van artikel 6:89 BW en letselschade (Bouwman Van Dommelen)
Recht.nl artikelOpkomst en ondergang van de klachtplicht (09-03-2015)
Na een onbeduidend bestaan werd de in artikel 6:89 (algemeen) en 7:23 (non-conformiteit) gesitueerde klachtplicht rond de eeuwwisseling door de praktijk 'ontdekt'. Zij kreeg daarbij ruim baan van de Hoge Raad. Bij niet tijdig klagen verliest de crediteur al zijn rechten. Kritiek kon niet uitblijven. De Hoge Raad werd opgeroepen minder snel schending van de klachtplicht aan te nemen. Het blijkt niet aan dovemansoren gericht, gezien recente rechtspraak.
> Meer over de zaak Edco / Far Trading (Recht.nl, 19/12/2014)
> Zie ook: De Hoge Raad over de tijdigheid van een klacht (Recht.nl, 25/06/2013)
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/05318
NJB 2013, 396
Beleggingsadviesrelatie. Klachtplicht. Op basis van een beleggingsadviesrelatie met de bank beleggen cliŽnten in 1997-2002 in aandelen en handelen zij in opties. Zij lijden daarbij grote verliezen. Eind 2005 klagen zij bij de bank over schending van de zorgplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/05318
RvdW 2013, 253
Bijzondere zorgplicht bank bij belegginsadviesrelatie en klachtplicht art. 6:89 BW. Tijdig geprotesteerd?; aanvang klachttermijn; maatstaf; onderzoeksplicht; alle relevante omstandigheid; professionele en bij uitstek deskundige dienstverlener; inhoud en strekking bijzondere zorgplicht; (geruststellende) mededelingen bank; nadeel bank.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/05318 (met noot)
B.T.M. van der Wiel
JOR 2013/106
Beleggingsadvies. Zorgplicht bank. Toepassing van art. 6:89 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/05318
RAV 2013, 42
Klachtplicht. Zorgplicht bank. Beleggingsadviseur. Kan het enkele tijdsverloop een beroep op verval van het recht als bedoeld in art. 6:89 BW dragen? In hoeverre speelt de bijzondere zorgplicht van een bank bij beleggingsadviesrelaties met particuliere beleggers daarbij een rol?
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/05318
JONDR 2013, 366
Bijzondere zorgplicht bank bij beleggingsadviesrelatie en klachtplicht art. 6:89 BW. Overeenkomstige toepassing regels die gelden voor art. 7:23 BW. Tijdig geprotesteerd?; aanvang klachttermijn; maatstaf; onderzoeksplicht; alle relevante omstandigheden; professionele en bij uitstek deskundige dienstverlener; inhoud en strekking bijzondere zorgplicht; (geruststellende) mededelingen bank; nadeel bank.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/05318 (met noot)
E.M. van Orsouw
Bb 2013, 36
Begin 2008 stelde Drion in zijn 'Vooraf'' voor het NJB vast dat de klachtplicht, zoals neergelegd in art. 6:89 BW (dat in zijn algemeenheid van toepassing is op verbintenissen) en 7:23 BW (dat speciaal ziet op koopovereenkomsten) tot kort daarvoor in de praktijk vrij massaal 'werd genegeerd' (NJB 2008/329, aflevering 7, p. 375).
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/05318 (met noot)
J. van der Kraan
ęJINĽ 2013/74
Binnen bekwame tijd, Beleggingsadviesrelatie
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/05318
JA 2013/117
Klacht- en onderzoeksplicht, Zorgplicht bank
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 11/05318 (met noot)
W.H. van Boom
AA 2013, 755
Zorgplicht vs. klachtplicht.
TijdschriftartikelDe klachtplicht onttroond Ė enige beschouwingen naar aanleiding van HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600 (Van de Steeg/Rabobank)
R.P.J.L. Tjittes, J. Kampman
Contracteren 2013-3, p. 86
De koper of een andere crediteur die een teleurstellende prestatie geleverd krijgt, mag te dien aanzien niet inactief zijn. Hij moet − kort gezegd − tijdig bij de verkoper (of andere debiteur) klagen over het gebrek in de prestatie op straffe van verlies van al zijn remedies op grond van wanprestatie. De wettelijke regelingen te dien aanzien (art. 7:23 Burgerlijk Wetboek (BW) voor de koopovereenkomst, en art. 6:89 BW voor verbintenissen in het algemeen) bestaan al sinds de inwerkingtreding van het huidige Burgerlijk Wetboek op 1 januari 1992. Zoín tien jaar lang hebben zij een min of meer slapend bestaan geleid, tot oplettende verkopers en andere debiteuren de regelingen hebben doen ontwaken toen zij in de gaten kregen dat de schending van deze klachtplichten een machtig wapen was (verlies van alle remedies) als eerste verweer tegen een vordering wegens wanprestatie. De rechtspraak liet aanvankelijk zien dat zij graag bereid was dit verweer te honoreren. Het aanvaarden van schending van de klachtplicht brengt met zich dat relatief eenvoudig, zonder dat de zaak ten gronde beoordeeld hoeft te worden (mogelijk na langdurige getuigenverhoren of deskundigenberichten), de vordering van de koper/crediteur kan worden afgewezen. Het is niet ondenkbaar dat de toenemende productiedruk in de rechterlijke macht met zich heeft gebracht dat rechters zo enthousiast bleken op deze formele grond wanprestatievorderingen af te wijzen.
TijdschriftartikelHoge Raad 08-02-2013 (met noot)
Jac. Hijma
NJ 2014/497
Bijzondere zorgplicht bank bij beleggingsadviesrelatie en klachtplicht art. 6:89 BW. Overeenkomstige toepassing regels die gelden voor art. 7:23 BW. Tijdig geprotesteerd?; aanvang klachttermijn; maatstaf; onderzoeksplicht; alle relevante omstandigheden; professionele en bij uitstek deskundige dienstverlener; inhoud en strekking bijzondere zorgplicht; (geruststellende) mededelingen bank; nadeel bank.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2811 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8991 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ7617 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2822 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU4914 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM9615 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO1799 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL8297 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ4850 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7419 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY4600 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU5147
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3593 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:260 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2015 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX7846 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX7195 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2191 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1775 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1077 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:36 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9114 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA1725 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:7586 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2101 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2100 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2099 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2098 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2097 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2069 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:111 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:9157 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1875 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7377 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:3610 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2346 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:5415 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5489 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2077 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:329 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1057 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5279 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4294 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2208 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9922 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:527 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:14 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY4600 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8561 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:511
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:468
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:416
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1895
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10441
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:841
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9921
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:3425
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:12212
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9846
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:CA3225
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3749
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA0714
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6639
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU5147
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:332
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:330
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:695
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:1815
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4726
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1499
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1036
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:577
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4208
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4082
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:894
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:223
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4682
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4031
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1043
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:9641
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5617
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:523
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:3055
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2977
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1165
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1016
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:423
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:294
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:35
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3084
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:5241
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:5940
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:4429
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:1903
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2768
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:8231
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:5305
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2661
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1975
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:233
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:4862
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1812
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:222
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2763
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2158
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:667
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2942
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9842
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1945
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1425
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:CA3006
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:4137
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7366
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:19631
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA3724
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1835
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1236
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:791
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5410
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:4189
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:2990
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ6346
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6635
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:4983
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:5213
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:3360
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1399
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1130
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:289
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:540
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:3154
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:7370
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:826
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:716
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1685
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1131
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:8030
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6536
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2407
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2015
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:291
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4548
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:523
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3267
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:16011
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9601
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:5860
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3750
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3712
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3031
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:743
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:3463
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:3565
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1994
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1498
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:10528
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4775
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2305
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2008
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1344
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1262
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12343
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:8178
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:5362
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:3456
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2623
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10927
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:8283
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:138
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:362
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:5321
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:705
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:11491
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:921
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:135
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2016:14
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4686
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8388
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7786
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4635
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:5807
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:5231
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:6457
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2882
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1857
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:41
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6278
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5669
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:9447
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:9018
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:2026
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:3607
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:6025
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:5616
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:4868
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:2063
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:1712
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:2071
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:5662
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4654
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1274
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:449
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4503
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8612
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8452
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6792
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6018
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2841
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:174
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3545
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:CA1496
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:9189
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:3460
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:2384
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2013:6227
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:5409
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8794
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:4584
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8665
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:6066
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:4434
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:4017
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:2975
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3392
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:9908
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:9441
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:9182
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8514
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8335
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:5271