Hoge Raad, 07-06-2013 / 12/01939


ECLIECLI:NL:HR:2013:BZ1717
Datum07-06-2013
InhoudsindicatieWerkgeversaansprakelijkheid voor RSI;, art. 7:658 BW. Zorgplicht werkgever, art. 4 Besluit beeldschermwerk; inlichtingenplicht werkgever over aard werkzaamheden en daaraan verbonden gevaren en maatregelen ter voorkoming of beperking gevaren, art. 6 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet 1994. Causaal verband, omkeringsregel, stelplicht en bewijslast (HR 17 november 2000, LJN AA8369, NJ 2001/596, Unilever/[A], HR 23 juni 2006, LJN AW6166, NJ 2006/354, [B/C], en HR 9 januari 2009, LJN BF8875, NJ 2011/252, [D]/BAM). Onzekerheid of onbepaaldheid van het verband tussen gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden; onduidelijkheid omtrent aard en oorzaak van gestelde gezondheidsklachten. Geen proportionele aansprakelijkheid (HR 31 maart 2006, LJN AU6092, NJ 2011/250). Vaststelling van verband tussen gezondheidsklachten en arbeidsomstandigheden oordeel van feitelijke aard.
Recht.nl artikelWerkgeversaansprakelijkheid en onzeker causaal verband tussen schade en werkzaamheden (07-06-2013)
Twee zaken waarin werknemers een vordering tot schadevergoeding toegewezen kregen voor het ontstaan van RSI tijdens het werk, moeten over. Over de aard en oorzaken van RSI bestaan veel onduidelijkheden. Het hof heeft zich teveel laten leiden door een vermoeden van een verband tussen ziekte en werkomstandigheden, terwijl dit verband te onzeker is. Het hof had zijn oordeel beter moeten motiveren.
Beide arresten zijn zeer interessant onder meer voor wat betreft de bewijspositie van partijen en het wel of niet van toepassing achten van de zogenoemde arbeidsrechtelijke omkeringsregel.
> Tijdschriftartikelen over dit onderwerp (Recht.nl Vakliteratuur)
> Werkgeversaansprakelijkheid en onzeker causaal verband tussen schade en werkzaamheden (Karlijn Teuben, Cassatieblog.nl)
> Werkgever niet te snel aansprakelijk voor beroepsziekte (Margot van Beurden, Van Benthem & Keulen)
> Arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij beroepsziekten aangescherpt (Janneke Kruijswijk Jansen, Kennedy Van der Laan)
> Werkgeversaansprakelijkheid voor RSI: stelplicht en bewijslast (Annelijn Kroes, Dirkzwager)
> Zorgplichtschending, arbeidsrechtelijke omkeringsregel en proportionele aansprakelijkheid nader belicht door de Hoge Raad (Chris van Dijk en Lotte Veendrick, Kennedy Van der Laan)
> De arbeidsrechtelijke omkeringsregel aangescherpt en verduidelijkt (Lotte Veendrick, Kennedy Van der Laan)
Recht.nl artikelArbeidsrechtelijke omkeringsregel bij asbestblootstelling en mesothelioom (11-04-2018)
De Hoge Raad verduidelijkt eerdere rechtspraak over de arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij asbestblootstelling (i.h.b. HR 7 juni 2013) en oordeelt dat het feit dat mesothelioom altijd wordt veroorzaakt door asbestblootstelling, niet zonder meer meebrengt dat het oorzakelijk verband tussen de asbestblootstelling tijdens de werkzaamheden bij de aansprakelijk gehouden werkgever en die schade in beginsel moet worden aangenomen. Betekenis komt toe aan de duur en intensiteit van de blootstelling bij deze werkgever en van andere blootstellingen gedurende de latentieperiode, en de verhouding daartussen.
> Arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij asbestblootstelling en mesothelioom (Irina Timp, Cassatieblog.nl)
> De arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij asbestblootstelling (Chris van Dijk, KvdL.com)
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-06-2013, 12/01939
NJB 2013, 1497
Werkgeversaansprakelijkheid. RSI. Een werknemer die een klein jaar beeldschermwerk verricht, ontwikkelt RSI-klachten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-06-2013, 12/01939
RvdW 2013, 761
Werkgeversaansprakelijkheid voor RSI? Aansprakelijkheid werkgever op voet art. 7:685 BW voor beroepsziekte; causaal verband tussen schade en uitoefening werkzaamheden; bewijslastverdeling; stelplicht en bewijslast werknemer; vermoeden aanwezigheid causaal verband; verband te onzeker of te onbepaald? Zorgplicht werkgever; art. 4 Besluit beeldschermwerk en art. 6 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet 1994; overige omstandigheden van het geval. Proportionele aansprakelijkheid?; meerdere mogelijke alternatieve oorzaken schade die is risicosfeer van benadeelde liggen?; vaststelling verband tussen gezondheidsklachten en arbeidsomstandigheden oordeel van feitelijke aard.
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-06-2013, 12/01939 (met noot)
E.M. Hoogeveen
JAR 2013/177
Werkgeversaansprakelijkheid, RSI, Zorgplicht werkgever, Causaal verband, Ten onrechte toepassing omkeringsregel, Onzekerheid of onbepaaldheid verband gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden, Onduidelijkheid aard en oorzaak gestelde gezondheidsklachten, Geen proportionele aansprakelijkheid, Vaststelling verband gezondheidsklachten en arbeidsomstandigheden oordeel feitelijke aard
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-06-2013, 12/01939 (met noot)
J.P.M. Simons
JA 2013/128
Werkgeversaansprakelijkheid, RSI, Omkeringsregel, Proportionele aansprakelijkheid
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-06-2013, 12/01939
RAV 2013, 82
Werkgeversaansprakelijkheid. Causaal verband. Welke mate van oorzakelijk verband is vereist tussen de gezondheidsklachten van een werkneemster en de arbeidsomstandigheden voor toepassing van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel.
TijdschriftartikelHoge Raad 07-06-2013 (met noot)
T. Hartlief
NJ 2014/98
Werkgeversaansprakelijkheid voor RSI? Aansprakelijkheid werkgever op voet art. 7:685 BW voor beroepsziekte; causaal verband tussen schade en uitoefening werkzaamheden; bewijslastverdeling; stelplicht en bewijslast werknemer; vermoeden aanwezigheid causaal verband; verband te onzeker of te onbepaald?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU6092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8369 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BF8875 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW6166 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AF8254 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT7387
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:536 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1100 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3928 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:871 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2280 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2305
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8973
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT7387
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:2703
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1432
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:161
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4425
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1646
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:10965
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:962
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:17
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:312
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3152
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:409
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2424
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5339
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2442
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1626
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1063
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2624
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:4831
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:5106
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6011
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4429