Hoge Raad, 12-07-2013 / 12/01880


ECLIECLI:NL:HR:2013:BZ3640
Datum12-07-2013
InhoudsindicatieKort geding. Vorderingen Staat op grond van art. 47 AWR tot het verstrekken van gegevens en inlichtingen door belastingplichtige. Beroep op nemo tenetur-beginsel in verband met mogelijkheid dat belastingplichtige zou worden gedwongen om mee te werken aan bewijsvergaring ten behoeve van bestuurlijke boete-oplegging of strafvervolging. Art. 6 EVRM. Onderscheid tussen wilsonafhankelijk en wilsafhankelijk materiaal. Bevel tot verschaffen van wilsafhankelijk materiaal mag niet ongeclausuleerd. Hoge Raad doet zelf de zaak af.
Recht.nl artikelA-G Hoge Raad: geen fiscale meewerkplicht als strafzaak kan volgen (22-03-2013)
Zodra een belastingplichtige niet kan uitsluiten dat zijn medewerking gebruikt zal worden om hem te bestraffen, mag hij niet meer gedwongen worden om fiscaal bewijsmateriaal aan de Belastingdienst te geven. Dat geldt ook voor documenten waarop de autoriteiten zonder zijn actieve medewerking niet de hand kunnen leggen. Dit adviseert de advocaat-generaal bij de Hoge Raad.
> Advies AG: Geen fiscale meewerkplicht als strafzaak kan volgen (Rechtspraak.nl)
Recht.nl artikelInformatieverzoek fiscus in civiel kort geding niet in strijd met nemo-tenetur beginsel (23-07-2013)
In deze zaak, waarin van een belastingplichtige op grond van artikel 47 AWR informatie werd verlangd met het oog op een juiste belastingheffing, faalde een beroep van de belastingplichtige op het nemo-teneturbeginsel. Hij mag van de Hoge Raad onder last van een dwangsom worden veroordeeld om al het materiaal te verschaffen dat van belang kan zijn.
> Opvragen informatie door Belastingdienst voor een juiste belastingheffing in civiel kort geding niet in strijd met nemo tenetur-beginsel (Nicoline Bergman, Cassatieblog.nl)
> Zie ook: Ook gefailleerde komt beroep op nemo tenetur-beginsel toe (Nikki Vreede, Van Bavel Advocaten)
> Informatieplichten, inkeren en het nemo-teneturbeginsel (Arthur Kan, Jaeger Advocaten)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl)
Recht.nl artikelDe strafrechter en het nemo tenetur-beginsel (17-03-2017)
Een spanningsveld tussen het strafrecht en het fiscale recht is dat de verdachte een zwijgrecht heeft en het recht om zichzelf niet te incrimineren, terwijl de belastingplichtige een informatieplicht heeft. Dit botst nogal eens. De verhouding tussen beide is al diverse keren aan de orde geweest.
> De strafrechter en het nemo tenetur beginsel (MariŽlle Boezelman en Judith de Boer, Hertoghs Advocaten)
Recht.nl artikelOnrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (16-08-2019)
Bestuursorganen kunnen gebruik maken van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, tenzij dat op een wijze is verkregen die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit onder alle omstandigheden onrechtmatig is. In dit artikel wordt bezien hoe het leerstuk van bewijsuitsluiting in het bestuursrecht invulling krijgt door mensenrechtenbescherming en verandering ondergaat door gedigitaliseerd en geprivatiseerd toezichtonderzoek.
> Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (Ymre Schuurmans, Leidenuniv.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 01-03-2013, CPG 12/01880
DD 2013, 45.1
In de vorige rubriek fiscaal strafrecht werd het Chambaz-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) besproken over de samenloop tussen het nemo tenetur beginsel en de de fiscale inlichtingenverplichting. In navolging daarvan heeft advocaat-generaal Wattel een conclusie geschreven in een civiele dwangsomprocedure tegen een begunstigende van een Liechtensteinse Stiftung, waarbij de fiscus onder dreiging van een dwangsom alsnog de gevraagde informatie afdwingt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-07-2013, 12/01880
RvdW 2013, 877
Verplichting belastingplichtige ex art. 47 AWR tot verstrekken inlichtingen/gegevens aan de inspecteur (fiscaalrechtelijke meewerkplicht) en het nemo tenetur-beginsel. Veroordeling belastingplichtige in kort geding tot verschaffen gegevens onder last van dwangsom geoorloofd?; wilsonafhankelijk en wilsafhankelijk materiaal; art. 6 EVRM; EHRM 17 december 1996, NJ 1997/699 (Saunders tegen Verenigd Koninkrijk), m.nt. Kn.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-07-2013, 12/01880
NJB 2013, 1785
Fiscaalrechtelijke meewerkplicht. Nemo tenetur. Op vordering van de Inspecteur veroordeelt de kortgedingrechter een belastingplichtige tot informatieverstrekking over een Liechtensteinse Stiftung.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-07-2013, 12/01880
JB 2013/160
Kort geding, Vorderingen Staat op grond van art. 47 AWR tot het verstrekken van gegevens en inlichtingen door belastingplichtige, Beroep op nemo tenetur-beginsel in verband met mogelijkheid dwang om mee te werken aan bewijsvergaring voor opleggen bestuurlijke boete of strafvervolging, Onderscheid wilsonafhankelijk en wilsafhankelijk materiaal. Bevel tot verschaffen van wilsafhankelijk materiaal mag niet ongeclausuleerd
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-07-2013, 12/01880 (met noot)
J.W. Zwemmer
NJ 2013/435
Verplichting belastingplichtige ex art. 47 AWR tot verstrekken inlichtingen/gegevens aan de inspecteur (fiscaalrechtelijke meewerkplicht) en het nemo tenetur-beginsel. Veroordeling belastingplichtige in kort geding tot verschaffen gegevens onder last van dwangsom geoorloofd?; wilsonafhankelijk en wilsafhankelijk materiaal; art. 6 EVRM; EHRM 17 december 1996, NJ 1997/699 (Saunders tegen Verenigd Koninkrijk).
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-07-2013, 12/01880 (met noot)
R. Stijnen
AB 2013/343
Mag de belastingdienst bij de burgerlijke rechter nakoming van de inlichtingenplicht vorderen? Onderscheid tussen wilsonafhankelijk en wilsafhankelijk materiaal. Beiden mogen worden gevorderd, maar wilsafhankelijk materiaal mag niet worden gebruikt voor fiscale beboeting of strafvervolging van de belastingplichtige. Bewijslastverdeling bij executiegeschil.
TijdschriftartikelHoge Raad, 12-07-2013, 12/01880 (met noot)
S.M.C. Nuyten
JOR 2013/339
Belastingzaak, Staat eist verstrekking van gevorderde informatie op verbeurte van dwangsom, Mogelijk gebruik van de informatie ten behoeve van bestuurlijke beboeting of bestraffing is niet uitgesloten, De vordering wordt derhalve toegewezen met de restrictie dat wilsafhankelijk bewijsmateriaal slechts zal worden gebruikt ten behoeve van de belastingheffing, Doorwerking van EHRM 5 april 2012, nr. 142 (Chambaz vs Zwitserland)
TijdschriftartikelHoge Raad 12-07-2013 (met noot)
J.A.R. van Eijsden
BNB 2014/101
Nemo tenetur. Kort geding tot verschaffen van informatie voor belastingheffing. Mogelijkheid van criminal charge. Restrictie bij rechterlijk bevel voor zover sprake is van wilsafhankelijk materiaal
TijdschriftartikelHoge Raad 12-07-2013 (met noot)
M. Hendriks
NTFR 2013/645
Betekenis Chambaz voor Nederlandse recht.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3640 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:643 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2144 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1042 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1117 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1359 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1141 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:161 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1034 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:3 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2115 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1137 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:521 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:116 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA1396 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ3640 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1135 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:441 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:310 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1129 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:609 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:500 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:6394 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:515 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1112 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:3917 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1375 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:623 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:501 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:498 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1542 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:117 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:112 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1619 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:454 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2728 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5254 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10244 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:499 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:6109 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:160
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:159
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:424
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:70
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1171
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1545
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1702
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3284
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8023
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8018
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:4348
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1270
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:4586
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA3901
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2900
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:9882
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:9881
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:722
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:71
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:66
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1581
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10225
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2107
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3736
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:5122
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1569
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1547
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:10241
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:10240
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6032
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2301
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:6897
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:5882
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:6555
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2517
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:1911
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:1924
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:1635
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:7160
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2484
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2351
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2350
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2349
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2348
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2347
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2346
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2345
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1822
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1282
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:692
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2981
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10305
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:348
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:231
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:622
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:4847
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:4846
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2013:4230
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA3924
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1823
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:3537
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:12878
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:466
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2558
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7322
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7321
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7315
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:4371
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4153
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9035
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2177
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:773
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:7097
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:721
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:9295
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:67
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:962
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:3117
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:97
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1550
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1549
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1548
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1343
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7389
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2300
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2299
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:16165
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:9576
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:5533
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:5532
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5359
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2085
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7905
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:782
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:5811
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:5810
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:5809
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:4356
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:4350
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:90
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:905
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:559
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10311
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10309
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:9214
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2013:5576
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:7016
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2013:8558
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2013:4800
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2013:4799
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:CA1274
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:5768
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5765
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:4336
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3391