Hoge Raad, 14-06-2013 / 12/01625


ECLIECLI:NL:HR:2013:BZ4163
Datum14-06-2013
InhoudsindicatieContractenrecht. Procesrecht. Opzegging duurovereenkomst voor onbepaalde tijd; maatstaf; eisen van redelijkheid en billijkheid. Wijziging (grondslag) eis bij pleidooi; twee-conclusie-regel; grenzen rechtsstrijd. Art. 24, 347 Rv.
Recht.nl artikelToepassing van de maatstaven voor opzegging van duurovereenkomsten (Auping / Beverslaap) (20-06-2013)
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een afhankelijkheid van meer dan 50% en een zakenrelatie van 8,5 jaar in beginsel geen reden zijn om aan te nemen dat een zwaarwegende grond moet bestaan voor opzegging van een distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de regel van het arrest De Ronde Venen/Stedin uit 2011 waarin de Hoge Raad bepaalde dat een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar is, voor zover niet is voorzien in een regeling van opzegging in de overeenkomst zelf of in de wet. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan volgens de Hoge Raad wel een zwaarwegende grond voor opzegging vereist zijn.
> Toepassing van de maatstaven voor opzegging van duurovereenkomsten (Mette van Asperen, Cassatieblog.nl)
> Drempel voor noodzaak van zwaarwegende grond bij opzegging is hoog (Edzard Offers, Van Benthem & Keulen)
> Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd opzegbaar zonder zwaarwegende grond (Josť Jochemsen, Dirkzwager)
> Opzegging van duurovereenkomsten (Mark Goorts, Banning Advocaten)
> Duurovereenkomst is opzegbaar zonder zwaarwegende grond (Nobus advocaten)
> Toepassing van de maatstaven voor opzegging van duurovereenkomsten (Sabine Hirdes, Wieringa Advocaten)
> Opzegging van duurovereenkomsten (Nicole Welsink, Kantoor Mr. van Zijl)
> Opzegging van distributieovereenkomsten; hoe zat het ook alweer? (Luuk Jonker, Holla Advocaten)
> Rustig slapen na Auping/Beverslaap? Zwaarwegende gronden en het opzeggen van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd (Adje Smit-Giesen, Russell Advocaten)
> Auping/Beverslaap: over procesrecht, opzegging van duurovereenkomsten en het mededingingsrecht (Suzan Lap, Van Doorne)
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-06-2013, 12/01625
NJB 2013, 1554
Een beddenproducent zegt een distributieovereenkomst met een beddenspeciaalzaak op.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-06-2013, 12/01625
NJ 2013/341
Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd; opzegbaar?; maatstaf; eisen van redelijkheid en billijkheid; zwaarwegende grond vereist?; schadevergoeding? Wijziging (grondslag) eis bij pleidooi in appel; twee-conclusie-regel in kort geding; grenzen rechtsstrijd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-06-2013, 12/01625
RvdW 2013, 794
Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd; opzegbaar?; maatstaf; eisen van redelijkheid en billijkheid; zwaarwegende grond vereist?; schadevergoeding?; Wijziging (grondslag) eis bij pleidooi in appel; twee-conclusie-regel in kort geding; grenzen rechtsstrijd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-06-2013, CPG 12/01625 (met noot)
J.L. Naves
JIN 2013/137
Opzegging duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, Wijziging (grondslag) eis bij pleidooi, twee-conclusie-regel, Distributieovereenkomst
TijdschriftartikelAuping/Beverslaap: over procesrecht, opzegging van duurovereenkomsten en het mededingingsrecht
S.P.T. Lap
Contracteren 2013-4, p. 146
In deze Actualia wordt de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Auping/Beverslaap besproken. De Hoge Raad oordeelt dat het hof de regels van het procesrecht heeft geschonden door zijn uitspraak mede te baseren op argumenten die pas ten pleidooi in hoger beroep in kort geding zijn aangevoerd. Daarnaast bevestigt dit arrest dat duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar zijn, maar de redelijkheid en billijkheid kunnen een voldoende zwaarwegende opzeggingsgrond vereisen. Een mate van afhankelijkheid van meer dan 50% en een looptijd van 8,5 jaar zijn daarvoor echter niet voldoende. In het artikel wordt tot slot ingegaan op de mededingingsrechtelijke aspecten van de zaak.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ9854 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4163 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV1085 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:660 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:141 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1134 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4163 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV1085 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:777 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:48
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:67
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:66
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:446
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:410
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:149
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:104
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:5072
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:888
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:321
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:230
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:71
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5907
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2764
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:235
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1835
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:9433
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:939
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:823
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8534
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:674
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5865
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2627
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:600
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:49
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1589
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1380
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:5118
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:2827
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3125
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:4419
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:5798
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12627
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7513
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3803
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:6029
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:2501
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:1793
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3897
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:10439
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:6084
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2358
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9851
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:970
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:4238
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3801
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:695
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:652
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3736
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:910
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:290
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:1849
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:3616
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:3388
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:942
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:3403
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:2769
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:2259
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:5055
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5842
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5716
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:5712