Hoge Raad, 20-09-2013 / 12/01513


ECLIECLI:NL:HR:2013:CA0727
Datum20-09-2013
InhoudsindicatieAanwijzing burgemeester tot verlegging leidingen op eigen kosten energiebedrijf. Uitleg overeenkomst naar aanleiding van verzelfstandiging energiebedrijf. Haviltex-maatstaf. Heeft de gemeente zich verbonden medewerking te verlenen aan vestiging opstalrecht? Eigendom van de grond versus opstalrecht. Bevoegdheid leidingen te hebben of te houden. Kosten verlegging leidingen. Gemeentelijke leidingenverordening en verlegregeling. Bewijsaanbod ter zake van contractueel voorbehoud.
Recht.nl artikelEigendom van kabels en leidingen en het ligrecht (26-09-2013)
Een recent arrest van de Hoge Raad roept de vraag op of het hebben van een ligrecht voor kabels en/of leidingen een vereiste (kan) zijn voor de instandhouding van een net en – daarmee – de eigendom daarvan. Belangrijk aan deze uitspraak is dat het hebben van de juridische eigendom van een net, niet automatisch met zich meebrengt dat de tot dit net behorende kabels en leidingen ook op hun plek zullen mogen blijven liggen.
> Eigendom van kabels en leidingen en het ligrecht (Charlotte Raaimakers, Dirkzwager)
Recht.nl artikelHoge Raad terughoudend met aannemen (meewerkingsplicht tot vestiging) opstalrecht (27-09-2013)
Nu bij de overdracht van het economisch eigendom van leidingen in de op die overdracht betrekking hebbende documenten en overeenkomsten niet wordt gesproken van de vestiging van een opstalrecht, en het vestigen van een opstalrecht in de onderhandelingen tussen partijen evenmin aan de orde is geweest, is onbegrijpelijk dat het hof heeft geoordeeld dat de vervreemder verbonden zou zijn tot het verlenen van medewerking aan de vestiging van een opstalrecht jegens de verkrijger, mede vanwege de verstrekkende gevolgen die het vestigen van een opstalrecht zou hebben.
> Hoge Raad terughoudend met aannemen (meewerkingsplicht tot vestiging) opstalrecht (Marijse Neuteboom, Cassatieblog.nl)
> Eigendom van kabels en leidingen en het ligrecht (Charlotte Raaimakers, Dirkzwager)
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-09-2013, 12/01513
NJB 2013, 2067
Ondergrondse leidingen. Opstalrecht. Uitleg overeenkomst. In 1992 wordt het energiebedrijf van de gemeente Rotterdam verzelfstandigd. In het kader daarvan sluit de Gemeente een overeenkomst met (de rechtsvoorgangster van) Eneco. Het hof oordeelt dat de Gemeente zich contractueel heeft verbonden tot het verlenen van medewerking aan de vestiging van een opstalrecht ten behoeve van Eneco voor de leidingtracés.
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-09-2013, 12/01513
RvdW 2013, 1063
Uitleg overeenkomst verzelfstandiging energiebedrijf; Haviltextamatstaf; hoedanigheid van partijen als gezichtspunt bij uitleg. Opstalrecht ('ligrecht') voor kabels en leidingen; medewerking aan vestiging opstalrecht overeengekomen?; onbegrijpelijk oordeel; Verschaft het uit art. 5:20 lid 2 BW voortvloeiende eigendomsrecht van de leidingen een 'ligrecht'?
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-09-2013, 12/01513 (met noot)
P.H. Bossema-de Greef
JIN 2013/180
(Vestiging van) opstalrecht, Eigendom leidingen, (Uitleg) overeenkomst
TijdschriftartikelHoge Raad, 20-09-2013, 12/01513
RN 2013, 2013/107
Opstalrecht. Leidingen. Haviltexmaatstaf. Heeft de gemeente zich verbonden medewerking te verlenen aan de vestiging van een opstalrecht?
TijdschriftartikelHoge Raad 20-09-2013 (met noot)
H.J. Snijders
NJ 2014/522
Uitleg overeenkomst verzelfstandiging energiebedrijf; Haviltex-maatstaf; hoedanigheid van partijen als gezichtspunt bij uitleg. Opstalrecht (‘ligrecht’) voor kabels en leidingen; medewerking aan vestiging opstalrecht overeengekomen?; onbegrijpelijk oordeel; Verschaft het uit art. 5:20 lid 2 BW voortvloeiende eigendomsrecht van de leidingen een ‘ligrecht’?
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BV1153 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA0727
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:260 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:749 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BV1153 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1146 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1189
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:12
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:417
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:529
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1891
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:6016
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:10554
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1205
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:993
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8824
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:398
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:6603
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:185
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:17
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA0727
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:2062
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:2320
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1395
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1034
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:6545
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:1150
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3850
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:2948
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:2941
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:5091
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:2348
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1175
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6013
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:5067
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:9018
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:6021
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:5312
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:900