Hoge Raad, 06-09-2013 / 12/00830


ECLIECLI:NL:HR:2013:CA1725
Datum06-09-2013
InhoudsindicatieSchadevordering jegens financieel adviseur, schending zorgplicht, art. 7:401 BW; toerekening, eigen schuld, art. 6:101 BW. Beleggingsdepot en effectenleaseovereenkomsten. Inhoud en strekking bijzondere zorgplicht dienstverlener, bescherming cliŽnt; verhouding professionele dienstverlener en niet-professionele cliŽnt (HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600). Causaliteitsverdeling, motiveringsplicht. Wezenlijk verschil met situatie van HR 5 juni 2009, ECLI (ECLI:NL:HR:2009:BH2815), NJ 2012/182.
Recht.nl artikelEigen schuldregel voor effectenlease niet van toepassing in adviesrelatie (11-09-2013)
De in het arrest De Treek/Dexia gegeven vuistregel voor verdeling van de schade op grond van artikel 6:101 BW wegens eigen schuld van de afnemer van een effectenlease-product, is niet van toepassing in het onderhavige geval, waarin sprake is van een adviesrelatie en van de omstandigheid dat de eigen beslissing van de afnemer is beÔnvloed door zijn financieel adviseur.
> Eigen schuldregel voor effectenlease (60/40) niet van toepassing in adviesrelatie (Kasper Jansen, Cassatieblog.nl)
> Eigen schuldverdeling effectenlease-arresten geldt niet bij beroepsfout financieel adviseur (Mark Wisse, Kennedy Van der Laan)
> Geen 60/40% verdeling bij advisering over complexe financiŽle producten (Sabine Hirdes, Wieringa Advocaten)
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-09-2013, 12/00830
NJB 2013, 1973
Zorgplicht financieel dienstverlener. Effectenlease. 'Eigen schuld'. CliŽnten wenden zich tot een financieel dienstverlener met de wens hun hypothecaire maandlasten te verlagen. Op advies van de dienstverlener gaan zij een constructie aan waarbij zij twee effectenlease-producten aanschaffen. Enige jaren later spreken zij de dienstverlener aan wegens schending van zijn zorgplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-09-2013, 12/00830
RvdW 2013, 1035
Aansprakelijkheid financieel adviseur wegens schending zorgplicht; causaliteitsafweging op de voet van art. 6:101 BW; de in Dexia-arresten gegeven vuistregel toepasselijk?; wezenlijk verschil met standaard effectenlease-relatie; motiveringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-09-2013, 12/00830 (met noot)
M.C. van Rijswijk
JIN 2013/178
Schadevordering jegens financieel adviseur, Schending zorgplicht, Toerekening, Eigen schuld
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-09-2013, 12/00830
RAV 2013, 100
Zorgplicht. Eigen schuld. Beleggingsadviseur. Kon het hof met zijn oordeel om 40% van de schade toe te rekenen aan de cliŽnten van een financieel adviseur, aansluiting zoeken bij het uitgangspunt gegevens in het arrest van de Hoge Raad van 5 juni 2009, NJ 2012/182 (Treek / Dexia)
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-09-2013, 12/008 (met noot)
S.B. van Baalen
JOR 2013/311
FinanciŽle dienstverlening, Geadviseerde instructie van producten buitengewoon risicovol en gecompliceerd, Schending waarschuwings- en onderzoeksplicht, Eigen schuld, Hof heeft bij verdeling van de schade ten onrechte de ďDexia-regelĒ toegepast, waarbij slechts 60% van de schade voor vergoeding in aanmerking komt, Vervolg op Hof ís-Hertogenbosch 8 november 2011, ęJORĽ 2012/111 en Rb. ís-Hertogenbosch 10 februari 2010, ęJORĽ 2010/103
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-09-2013, 12/00830
RF 2013, 81
Effectenlease. Geldt het uitgangspunt dat 40% van de schade bij effectenlease voor de cliŽnt blijft alleen ten opzichte van de aanbieder van het product of ook tegenover de financieeldienstverlener die het product heeft geadviseerd?
TijdschriftartikelHoge Raad, 06-09-2013, 12/00830
JONDR 2013, 1103
Aansprakelijkheid financieel adviseur wegens schending zorgplicht; causaliteitsafweging op de voet van art. 6:101 BW; de in Dexia-arresten gegeven vuistregel toepasselijk?; wezenlijk verschil met standard effectenlease-relatie; motiveringsregel.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-09-2013 (met noot)
T.F.E. Tjong Tjin Tai
NJ 2014/176
Aansprakelijkheid financieel adviseur wegens schending zorgplicht; causaliteitsafweging op de voet van art. 6:101 BW; de in Dexia-arresten gegeven vuistregel toepasselijk?; wezenlijk verschil met standaard effectenlease-relatie; motiveringsplicht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY4600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA1725 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BU3862 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1135 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1736 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:32 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:590 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1775 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3101 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10970 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA1725 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3078 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:36 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1429 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6577 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2077 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8979 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:527 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BU3862 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:317
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:111
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1697
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10169
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5454
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8980
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9846
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:332
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:329
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:695
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1764
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4726
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:916
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9284
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:894
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:890
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4799
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:6718
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1165
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:35
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:2162
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1975
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:531
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2763
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1399
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1130
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:934
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:289
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:330
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:791
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:515
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5342
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5266
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2131
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:4799
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:16407
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3031
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:3614
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:17118
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4635
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:8777
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:12898
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:11764
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2882
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8612
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:174
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8335