Hoge Raad, 11-06-2013 / 11/04430


ECLIECLI:NL:HR:2013:CA2555
Datum11-06-2013
InhoudsindicatieOM-cassatie. Salduz, niet-aangehouden verdachte. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BH3079 en HR LJN BN7727. Nu verdachte zich op verzoek van de politie heeft gemeld op het politiebureau en hem voor het verhoor de cautie is gegeven, is s Hofs kennelijke oordeel dat de in HR LJN BH3079 geformuleerde regel i.c. geldt ofschoon verdachte niet was aangehouden onjuist. Dat verdachte niet wist waarom hij zich moest melden noch dat zijn aanhouding zeer wel mogelijk was geweest leidt tot een ander oordeel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-06-2013, 11/04430
NJB 2013, 1621
Salduz-recht om een raadsman te raadplegen komt niet zonder meer toe aan een niet-aangehouden verdachte. In casu geen Salduz-recht voor zich op verzoek van de politie op het politiebureau meldende verdachte die voor het verhoor de cautie kreeg; daaraan doet niet af dat de verdachte niet op de hoogte was van de reden waarom hij zich diende te melden noch de omstandigheid dat zijn aanhouding zeer wel mogelijk was geweest.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-06-2013, 11/04430
NJ 2013/346
Nu verdachte zich op verzoek van de politie heeft gemeld op het politiebureau en hem voor het verhoor mededeling is gedaan dat hij niet tot antwoorden verplicht was, hoefde de verdachte niet voorafgaand aan diens eerste verhoor te worden gewezen op het recht een advocaat te raadplegen. Dat de verdachte niet op de hoogte was van de reden waarom hij zich op het politiebureau moest melden noch dat zijn aanhouding - gelet op de tegen hem gerezen verdenking - 'zeer wel mogelijk was geweest', leidt niet tot een ander oordeel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-06-2013, 11/04430
RvdW 2013, 815
Nu verdachte zich op verzoek van de politie heeft gemeld op het politiebureau en hem voor het verhoor mededeling is gedaan dat hij niet tot antwoorden verplicht was, hoefde de verdachte niet voorafgaand aan diens eerste verhoor te worden gewezen op het recht een advocaat te raadplegen. Dat de verdachte niet op de hoogte was van de reden waarom hij zich op het politiebureau moest melden noch dat zijn aanhouding - gelet op de tegen hem gerezen verdenking - 'zeer wel mogelijk was geweest', leidt niet tot een ander oordeel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-06-2013, 11/04430 (met noot)
M.L.C.C. de Bruijn-Lckers
JIN 2013/122
Salduz, niet-aangehouden verdachte
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7727 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA2555 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BR7074
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA2555 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BR7074
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1590
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:964
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:176
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2323
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2146