Hoge Raad, 14-06-2013 / 12/04290


ECLIECLI:NL:HR:2013:CA2818
Datum14-06-2013
InhoudsindicatieEVRM art. 14; Twaalfde Protocol bij het EVRM art. 1; IVBPR art. 26; Wet BRV art. 14, lid 2; Belastingplan 2012, art. XXXVIII; Grondwet art. 120; Algemene rechtsbeginselen Tariefsverlaging in de overdrachtsbelasting voor woningen. Terugwerkende kracht tot 15 juni 2011 vormt geen discriminatie. Geen toetsing van wetgeving in formele zin aan algemene rechtsbeginselen
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA2818 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA2818 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:781 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2268
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2252
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:772
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4114
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2263
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5417