Hoge Raad, 02-05-2014 / 13/04255


ECLIECLI:NL:HR:2014:1063
Datum02-05-2014
InhoudsindicatieInterregionaal recht. Rechtsmacht. Verzoek vader tot wijziging kinderalimentatie. Moeder en kind wonen op Curaçao. Dient bij de vaststelling bevoegdheid i.g.v. privaatrechtelijke zaken van interregionale aard bij gebreke van rijkswet aansluiting te worden gezocht bij de bevoegdheidsbepalingen van het IPR? Geldt hetzelfde voor BES-eilanden? HR 25 november 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0528, NJ 1989/421; HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD0663, NJ 2009/454. Dient eerst te worden onderzocht of overeenkomstige toepassing kan worden gegeven aan in EU-verordeningen neergelegde bevoegdheidsbepalingen alvorens art. 1-14 Rv overeenkomstig wordt toegepast? Kan uit overeenkomstige toepassing van art. 10 Rv de rechtsmacht ook voortvloeien uit andere wettelijke bepalingen tot aanwijzing van bevoegde rechter? Geldt dat ook voor art. 99-110 en 262-270 Rv? Overeenkomstige toepassing art. 8 Alimentatieverordening (EG) nr. 4/2009 (PbEU 2009, L 7/1)? Kan zich in interregionaal verband een uitzondering voordoen, bedoeld in art. 8 lid 2 onder d Alimentatieverordening? Art. 40 Statuut. HR 14 januari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1233, NJ 1994/403, en HR 13 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6095, NJ 2014/50.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-05-2014
NJB 2014/984
Interregionale bevoegdheid. Een alimentatieplichtige verzoekt bij de rechter in Europees Nederland om wijziging van een door de rechter op Curaçao vastgestelde alimentatie. De alimentatiegerechtigde heeft gewone verblijfplaats op Curaçao. HR: 1. Aansluiting bij het internationaal privaatrecht. De rechter dient bij de beoordeling van zijn interregionale bevoegdheid zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de bevoegdheidsbepalingen die voor hem gelden op het terrein van het internationaal privaatrecht. De rechter in het Rijk in Europa dient eerst te onderzoeken of overeenkomstige toepassing kan worden gegeven aan de in verdragen en EU-verordeningen neergelegde bevoegdheidsbepalingen. 2. Alimentatie. De rechter in het Rijk in Europa is niet bevoegd kennis te nemen van een verzoek tot wijziging van een door de rechter in het Caraïbische deel van het Koninkrijk gegeven alimentatiebeslissing, zolang de alimentatiegerechtigde aldaar zijn gewone verblijfplaats behoudt.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-05-2014
RvdW 2014/650
Interregionaal recht; art. 38 lid 3 Statuut; interregionale bevoegdheid rechter i.g.v. verzoek tot nihilstelling alimentatie; overeenkomstige toepassing IPR-bevoegdheidsrecht; voorrang verdragen en EU-verordeningen in interregionale gevallen. Overeenkomstige toepassing Verordening (EG) nr. 4/2009 (Alimentatieverordening); art. 8 lid 1 Alimentatieverordening inzake bevoegde rechter bij wijziging alimentatiebeslissing; belangen onderhoudsgerechtigde.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-05-2014 (met noot)
Th.M. de Boer
NJ 2014/468
Interregionaal recht; art. 38 lid 3 Statuut; interregionale bevoegdheid rechter i.g.v. verzoek tot nihilstelling alimentatie; overeenkomstige toepassing IPR-bevoegdheidsrecht; voorrang verdragen en EU-verordeningen in interregionale gevallen. Overeenkomstige toepassing Verordening (EG) nr. 4/2009 (Alimentatieverordening); art. 8 lid 1 Alimentatieverordening inzake bevoegde rechter bij wijziging alimentatiebeslissing; belangen onderhoudsgerechtigde.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-05-2014 (met noot)
H.W. Wiersma
JBPr 2017/60
Relatieve rechterlijke bevoegdheid als incident.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD0663 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ6095 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:183
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1706
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:414 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1318
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:183
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1706
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:4953
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:10254
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1993
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:2358
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:731
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:5222
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2017:28
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1657
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:14953
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:10036
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6868
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:2756
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:1523
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:5970
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2015:28
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3903
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:1336
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:774
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3812
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3492
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1996