Hoge Raad, 23-05-2014 / 12/01827


ECLIECLI:NL:HR:2014:1182
Datum23-05-2014
InhoudsindicatieProcesrecht; art. 8:42 en art. 8:31 Awb; vormt een controlerapport van een bij een derde gehouden boekenonderzoek een op de zaak betrekking hebbend stuk?
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/26.6
Controlerapport dat inspecteur ter beschikking stond is ook stuk dat inspecteur in het geding moet brengen
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014
NJB 2014/1292
Vormt een controlerapport van een bij een derde gehouden boekenonderzoek een op de zaak betrekking hebbend stuk? Hoge Raad wijst het verwijzingshof op de in art. 8:45 Awb neergelegde bevoegdheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014 (met noot)
M. Hendriks
NTFR 2014/1799
Hoge Raad geeft spelregels over in te brengen 'op de zaak betrekking hebbende stukken'.
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014 (met noot)
E. Poelmann
FED 2014/62
Rapport opgesteld door ander organisatieonderdeel Belastingdienst is 8:42-stuk
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014 (met noot)
P.J. van Amersfoort
BNB 2014/186
Op de zaak betrekking hebbende stukken. Controlerapport van bij een derde gehouden boekenonderzoek
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:29 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BV7471
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:874 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4098 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1944 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5201 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3784 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1850 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:419 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:310 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3099 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1902 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1476 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1743 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2077 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1374
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1040
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:353
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3632
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2430
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:3036
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1702
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4543
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:3997
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1593
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3242
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4838
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4837
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3630
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:443
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2002
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2109
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:8185
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1477
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:707
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:3996
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2150
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BV7471
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1183
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7322
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7321
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7315
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4846
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1835
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2591
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:2623
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3241
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4839
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:320
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:257
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:7747
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:104
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2632
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3815