Hoge Raad, 23-05-2014 / 13/00215


ECLIECLI:NL:HR:2014:1187
Datum23-05-2014
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Artikel 15e Wet Vpb 1969. HIR-lichaam. Moment van herinvesteren. Fraus legis.
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014 (met noot)
C. Bruijsten
NTFR 2014/1487
Verplichte vrijval herinvesteringsreserve door toepassing fraus legis III.
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/26.14
Hoge Raad laat HIR vrijvallen bij samenstel van (rechts)handelingen om vrijval te voorkomen
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014 (met noot)
R.P.C. Cornelisse
BNB 2014/173
Herinvesteringsreservelichaam. Moment waarop bedrijfsmiddel kan worden geactiveerd. Fraus legis
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014 (met noot)
R. Russo
FED 2014/79
De Hoge Raad formuleert nadere toepassingsvoorwaarden voor art. 15e Wet VPB 1969 (nu art. 12a Wet VPB 1969)
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY8169 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:607
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY8169 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1379
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:3981
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:607
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:7559