Hoge Raad, 23-05-2014 / 13/02497


ECLIECLI:NL:HR:2014:1204
Datum23-05-2014
InhoudsindicatieAansprakelijkheid (enig) indirect bestuurder gefailleerde dochtervennootschap; art. 6:162 BW. Substantiële betalingen aan moedervennootschap ten behoeve van managementfees. Benadeling schuldeisers dochtervennootschap. Maatstaf voor persoonlijk en ernstig verwijt; aansluiting bij HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, NJ 2006/659. Beroep op verrekening tussen moeder- en dochtervennootschap; vereist dat moedervennootschap partij is in het geding? Art. 6:7 lid 2 BW.
Recht.nl artikelBetalingen voor datum faillissement: arrest Ontvanger/Roelofsen bevestigd (30-05-2014)
Bij de beantwoording van de vraag of een indirect bestuurder van een gefailleerde vennootschap uit onrechtmatige daad aansprakelijk is wegens het meewerken aan benadeling van schuldeisers, moet aansluiting worden gezocht bij de maatstaven zoals bepaald door de Hoge Raad in het arrest Ontvanger/Roelofsen (NJ 2006, 659).
> Indirecte bestuurdersaansprakelijkheid wegens benadeling van schuldeisers (Kasper Jansen, Cassatieblog.nl)
> Betalingen voor datum faillissement: Ontvanger / Roelofsen bevestigd (Sascha Guillaume, Wieringa Advocaten)
> Aansprakelijkheid van de indirect bestuurder (Bart van Bilsen, Dirkzwager)
> Holding op een lijn gesteld met bestuurder; persoonlijke aansprakelijkheid (Banning Advocaten)
> Holding bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor management fee betalingen werkmaatschappij bij faillissement (Evert Baart, Van Diepen Van der Kroef)
> Aansprakelijkheid wegens selectieve betaling (Peter Bos, Wieringa Advocaten)
> Ontvanger/Roelofsen geldt ook voor middellijk bestuurder (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014
NJB 2014/1098
Faillissement. Peeters vs. Gatzen-vordering. Bestuurdersaansprakelijkheid. Indirect bestuurder. X is enig indirect bestuurder van Bouwbedrijf en heeft kort voor het faillissement van Bouwbedrijf bevorderd dat Bouwbedrijf betalingen deed aan haar moedervennootschap/ bestuurster. HR: Bij de beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag moet aansluiting worden gezocht bij het arrest Ontvanger vs. Roelofsen. Het oordeel van het hof dat de indirect bestuurder aansprakelijk is, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering.
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014
RvdW 2014/750
Bestuurdersaansprakelijkheid; aansprakelijkheid indirect bestuurder; art. 6:162 BW; maatstaf van HR 8 december 2006, NJ 2006/659 . Beroep indirect bestuurder op verrekening deel gevorderde schade tussen moeder- en dochtervennootschap; moet moedervennootschap partij zijn in het geding?; art. 6:7 lid 2 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014 (met noot)
J. van der Kraan
JIN 2014/129
Aansprakelijkheid van bestuurder, Voldoende ernstig verwijt, Concernverhouding
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014 (met noot)
P. van Schilfgaarde
NJ 2014/325
Bestuurdersaansprakelijkheid; aansprakelijkheid indirect bestuurder; art. 6:162 BW; maatstaf van HR 8 december 2006, NJ 2006/659 . Beroep indirect bestuurder op verrekening deel gevorderde schade tussen moeder- en dochtervennootschap; moet moedervennootschap partij zijn in het geding?; art. 6:7 lid 2 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014
RN 2014, 72
Bestuurdersaansprakelijkheid. Welke maatstaf geldt voor persoonlijk ernstig verwijt bij benadeling crediteuren door niet-bestuurder?
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014 (met noot)
J. van Bekkum
JOR 2014/229
Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW jegens schuldeisers van de vennootschap, Toepassing norm Ontvanger/Roelofsen voor indirect bestuurder, Vennootschap heeft kort voor faillissement substantiële betalingen verricht aan moedervennootschap, Benadeling van overige schuldeisers door onbetaald en onverhaalbaar blijven van hun vorderingen, Enig indirect bestuurder/beleidsbepaler tevens enig bestuurder van moedervennootschap heeft bewerkstelligd dat vennootschap haar verplichtingen niet nakomt, Tweede categorie Ontvanger/Roelofsen, Persoonlijk ernstig verwijt
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014
JONDR 2014/771
Bestuurdersaansprakelijkheid; aansprakelijkheid indirect bestuurder; art. 6:162 BW; maatstaf van HR 8 december 2006, NJ 2006/659 . Beroep indirect bestuurder op verrekening deel gevorderde schade tussen moeder- en dochtervennootschap; moet moedervennootschap partij zijn in het geding?; art. 6:7 lid 2 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014
FIP 2014, sign. 210
Aansprakelijkheid enig indirect bestuurder: Ontvanger/Roelofsen
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014
RO 2014/65
Bestuurdersaansprakelijkheid, maatstaf Ontvanger/Roelofsen voor indirect bestuurder, persoonlijk ernstig verwijt. Aansprakelijkheid bestuurder wegens betalingen aan de moedermaatschappij voorafgaand aan faillissement.
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014 (met noot)
M.H.C. Sinninghe Damsté
Ondernemingsrecht 2014/141
Aansprakelijkheid van een indirect bestuurder bij selectieve betaling beoordeeld aan de hand van de maatstaf van Ontvanger/Roelofsen van een persoonlijk ernstig verwijt, vormgegeven als Peeters/Gatzen-vordering
TijdschriftartikelHoge Raad 23-05-2014
FIP 2014, sign. 301
Toepassing norm Ontvanger/Roelofsen op indirect bestuurder
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:332
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:150
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2592 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2412 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:24
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:529
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:138
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1219
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1017
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:467
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:980
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5277
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4357
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:675
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:332
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8067
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:150
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:798
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3055
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:9189
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2496
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:1424
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:109
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2660
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:255
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1935
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9552
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5038
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3528
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3062
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:4198
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:4005
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:460
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5306
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5255
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:531
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3665
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9126
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6779