Hoge Raad, 06-06-2014 / 14/00370


ECLIECLI:NL:HR:2014:1341
Datum06-06-2014
InhoudsindicatiePrejudiciŽle vraag; art. 392 Rv. Loonaanspraak bij ziekte. Verval loonaanspraak bij weigering passende arbeid; art. 7:629 lid 3, aanhef en onder c, BW. Komt loonaanspraak ook te vervallen over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is? Betekenis voor de tijd, gedurende welke in art. 7:629 lid 3 BW. Strekking.
Recht.nl artikelVerval loonaanspraak bij weigering passende arbeid (11-06-2014)
De Hoge Raad heeft antwoord gegeven op een (prejudiciele) vraag die voor de praktijk grote gevolgen kan hebben. De vraag was of de loonaanspraak op grond van artikel 7:629 lid 3 sub c BW ook komt te vervallen over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is. Het antwoord van de Hoge Raad is duidelijk: ja. Weigert de zieke werknemer om passende arbeid te verrichten, dan vervalt daarmee de volledige loonaanspraak.
> Verval loonaanspraak bij weigering passende arbeid (Melanie Breedveld, Dirkzwager)
> Weigering passende arbeid bij ziekte: de hele loonaanspraak komt te vervallen (Annemarieke van Vlodrop, Bird & Bird)
> Geheel verval loonaanspraak bij weigering passende arbeid door arbeidsongeschikte werknemer (Karlijn Teuben, Cassatieblog.nl)
> Ziek en toch geen loon? (Erica Wits, Sprengers Advocaten)
> Hoge Raad: volledige loonstop bij weigering te re-integreren (Lennaert de Jong, AKD)
> Volledige loonstop bij weigeren passende arbeid te verrichten (JoŽlle Boulet, Kennedy Van der Laan)
> De zieke werknemer en zijn Ďverdiendeí loon (Eva Knipschild, Kennedy Van der Laan)
> Annotatie bij deze zaak (Christine Kehrer, AKD)
> De omvang van de loonstopzetting bij een zieke werknemer die weigert passende arbeid te verrichten: De Hoge Raad geeft uitsluitsel (HarriŽt Strik, Banning)
> Ook voor zieke werknemers geldt: wie niet werkt, zal niet eten! (F.M. Dekker, AR updates)
Recht.nl artikel5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (08-11-2018)
Vijf tips om arbeidsrechtelijke uitglijders bij zieke werknemers te voorkomen.
> 5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (Petra Hogewind, Sdu.nl)
> Flowchart Ďloon bij ziekteí (Sdu.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 06-06-2014
NJB 2014/1182
PrejudiciŽle vraag. Arbeidsongeschiktheid. Loondoorbetaling. Een werknemer is arbeidsongeschikt. De werkgever stelt hem in de gelegenheid passende arbeid te verrichten, gedurende aangepaste werktijden. De werknemer weigert die arbeid te verrichten. Vervalt zijn aanspraak op loon ook over het deel van de werktijd waarvoor hij arbeidsongeschikt is? HR: In het in art. 7:629 lid 3, aanhef en onder c, BW bedoelde geval komt de aanspraak op het in art. 7:629 lid 1 BW bedoelde loon geheel te vervallen, derhalve ook over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-06-2014 (met noot)
C.S. Kehrer-Bot
JAR 2014/162
PrejudiciŽle vraag, Loonaanspraak bij arbeidsongeschiktheid, Weigering passende arbeid te verrichten, Betekenis ďvoor de tijd, gedurende welkeĒ, Verval loondoorbetalingsplicht, ook over uren waarvoor werknemer volledig arbeidsongeschikt is
TijdschriftartikelHoge Raad 06-06-2014 (met noot)
C.S. Kehrer-Bot
JIN 2014/124
Zieke werknemer, Loonstop, Schending re-integratieverplichtingen, Proportionele loonstop, Algehele loonstop, PrejudiciŽle vraag Hoge Raad
TijdschriftartikelHoge Raad 06-06-2014
RvdW 2014/780
De prejudiciŽle vraag of art. 7:629 lid 3 , aanhef en onder c, BW meebrengt dat in de daar geschetste situatie (te weten dat de werknemer, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid als bedoeld in art. 7:658a lid 4 BW voor de werkgever of voor een door de werkgever aangewezen derde, niet verricht) de aanspraak op loon geheel komt te vervallen, moet aldus worden beantwoord dat in het in art. 7:629 lid 3, aanhef en onder c, BW bedoelde geval de aanspraak op het in art. 7:629 lid 1 BW bedoelde loon geheel komt te vervallen, derhalve ook over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-06-2014 (met noot)
B. Barentsen
USZ 2014/220
Loondoorbetaling bij ziekte, Weigeren passende arbeid.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-06-2014 (met noot)
M.D. Ruizeveld
TRA 2014/66
De loonsanctie voor de werknemer die passende arbeid weigert te verrichten ziet ook op de uren waarvoor hij arbeidsongeschikt is.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-06-2014 (met noot)
P. Maarsen
RvM 2014, 8/9, p. 19
Bij weigering passende arbeid geen recht op loon
TijdschriftartikelHoge Raad beantwoordt prejudiciŽle vraag over loonaanspraak bij arbeidsongeschiktheid
D.J. Rutgers, A.M.A. Goldschmidt-Landstra
Bb 2014/73
De Hoge Raad geeft in zijn arrest antwoord op de eerste arbeidsrechtelijke prejudiciŽle vraag. De Hoge Raad oordeelt dat een werknemer, hoewel gedeeltelijk arbeidsongeschikt, op de voet van art. 7:629 lid 3 , aanhef en onder c, BW geen aanspraak heeft op zijn gehele loon indien hij weigert passende werkzaamheden te verrichten.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-06-2014
TAP 2014, sign. 308
Volledige loonstop bij weigering passende arbeid
TijdschriftartikelHoge Raad 06-06-2014 (met noot)
B. Barentsen
NJ 2016/183
De prejudiciŽle vraag of art. 7:629 lid 3, aanhef en onder c, BW meebrengt dat in de daar geschetste situatie (te weten dat de werknemer, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid als bedoeld in art. 7:658a lid 4 BW voor de werkgever of voor een door de werkgever aangewezen derde, niet verricht) de aanspraak op loon geheel komt te vervallen, moet aldus worden beantwoord dat in het in art. 7:629 lid 3, aanhef en onder c, BW bedoelde geval de aanspraak op het in art. 7:629 lid 1 BW bedoelde loon geheel komt te vervallen, derhalve ook over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is.
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:7614
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:301
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:4000
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:24
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:533