Hoge Raad, 10-06-2014 / 12/04944


ECLIECLI:NL:HR:2014:1354
Datum10-06-2014
InhoudsindicatieOntucht, art 247 en art. 248.2 Sr. Klacht m.b.t. het bewijsminimum van art. 342.2 Sv. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452. In het onderhavige geval kan niet worden gezegd dat de tot het bewijs gebezigde verklaringen van aangeefster onvoldoende steun vinden in het overige gebezigde bewijsmateriaal, in het bijzonder gelet op de verklaring van verdachte over het oppassen.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-06-2014
NJB 2014/1286
Unus testis, nullus testis, art. 342 lid 2 Sv: géén schending in ontuchtzaak van deze bepaling nu de verklaring van aangeefster voldoende steun vindt in het overige gebezigde bewijsmateriaal, in het bijzonder de verklaring van de verdachte over het oppassen op aangeefster.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-06-2014
RvdW 2014/828
Ontucht en bewijsminimum art. 342.2 Sv
TijdschriftartikelHoge Raad 10-06-2014 (met noot)
N. Rozemond
NJ 2014/329
Ontucht en bewijsminimum art. 342 lid 2 Sv.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-06-2014
NBSTRAF 2014/277
Zedenzaak, Bewijsminimum.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM2452 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:502 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:217 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:971 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:502 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:328
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:316
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1132
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:746
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1523
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1225
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:206
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:894
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1143
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:607
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:386
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2641
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2606
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2267
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:926
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:600
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2298
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2262
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:1016
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:11958
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:11395
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:5213